Om

Chora Connection Fonden, som har til formål at fremme bæredygtighed i Danmark, har fået ny bestyrelse. Samtidig skifter fonden navn til CHORA 2030 for at understrege fokus på Verdensmålene. 

CHORA 2030’s nye bestyrelse består af 6 fremtrædende profiler med viden og faglighed relateret til bæredygtig samfundsudvikling:

  • Kirsten Brosbøl (fhv. Miljøminister, MF), bestyrelsesformand, nyt medlem
  • Steen Hildebrandt (Professor Emeritus og forfatter), næstformand
  • Bo Rasmussen (Kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune), nyt medlem
  • Flemming Rafn Thomsen (Medstifter af arkitektkontoret Tredje Natur), nyt medlem
  • Birgitte Escherich (Kostkompagniet)
  • Karen Blincoe (tidl. Direktør Chora Connection)

Den nye bestyrelse har ved sit første møde besluttet, at Chora Connection Fonden fremover præsentere sig som CHORA 2030 for stærkere at signalere, at omdrejningspunktet for fondens arbejde med bæredygtighed bliver FN’s 17 verdensmål, som skal være nået i år 2030.

CHORA 2030 vil fortsat have fokus på partnerskaber og de grundlæggende værdier og principper i Verdensmålene.

Den nye bestyrelse vil i de kommende måneder fastlægge en strategi for CHORA 2030’s konkrete arbejde med særligt fokus på systemforandring.

Den nye bestyrelsesformand Kirsten Brosbøl udtaler:

”Jeg er rigtig glad for at sætte mig i spidsen for en kompetent og engageret bestyrelse og sekretariat. Sammen med andre skal vi skubbe Danmark frem mod det samfund, som vi med Verdensmålene har sat os for at være i 2030. Selvom Danmark er godt i vej er vi langt fra i mål. Særligt er forbrugsmønstrene i Danmark er langtfra bæredygtige og langtidssikrede, så det er et af de områder, hvor vi skal gøre meget mere. Det vil vi i CHORA 2030 bidrage til” 

Kirsten Brosbøl har været primusmotor for etablering af 2030-Netværket på Christiansborg, som nu rummer over 1/3 af Folketingets medlemmer fra samtlige partier. Kirsten har dermed i den grad været med til at sætte verdensmålene på den politiske dagsorden. Kirsten genopstiller ikke ved det kommende Folketingsvalg, men fortsætter sit stærke engagement i at verdensmålene, bl.a. gennem sin formandspost i CHORA 2030.

Steen Hildebrandt er også dybt engageret i verdensmålene med særligt fokus på den ledelsesmæssige vinkel af den nødvendige omstilling i virksomheder og organisationer. Steen er en flittig foredragsholder om verdensmålenes udfordringer og muligheder rundt omkring i hele Danmark.

Ud over den nye bestyrelse har CHORA 2030 fået ny direktør, Helene Bjerre-Nielsen. Helene har mange års alsidig erfaring med arbejde inden for bæredygtighed fra både private og offentlige organisationer. Hun har solid erfaring med forandringsprocesser, og er samtidig resultatorienteret med særligt øje for nye typer partnerskaber.

Chora Connection Fonden blev etableret i 2014 med støtte fra VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN.

Chora er græsk for ”Jorden som giver os et hjem”

Kontakt:
Kirsten Brosbøl
Bestyrelsesformand
Kirsten.brosbol@ft.dk
+45 6162 4247

Helene Bjerre-Nielsen
Direktør, CHORA 2030
Helene@choraconnection.dk
+45 30505642

Sekretariat

Maria Hørmann
Project Manager
Helene Bjerre Nielsen
Director
Kristine Fjord Tolborg
Educational Consultant

Bestyrelse

Kirsten Brosbøl
Bestyrelsesformand

Mail:
Kirsten.Brosbol@ft.dk

Flemming Rafn Thomsen
Bestyrelsesmedlem
Bo Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Karen Blincoe
Bestyrelsesmedlem
Birgitte Escherich
Bestyrelsesmedlem
Steen Hildebrandt
Næstformand

Presse og medier

Vores projektledere og bestyrelsesmedlemmer deltager i debatter, foredrag og interviews med præsentationer inden for deres respektive fagområder samt med ekspertudtalelser til artikler, undersøgelser og nyheder om bæredygtighed og resiliens. Vi er altid åbne for henvendelser.

Ved generelle henvendelser kontakt venligst:

Helene Bjerre-Nielsen
Direktør
helene@choraconnection.dk
+4530505642

Ophavsret

Ophavsretten til teksterne og billeder på denne side tilhører Chora 2030. Teksterne og billederne må frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksterne ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. Det er desuden tilladt at linke til alt materiale på denne hjemmeside.