creating resilient & sustainable societies
within the framework of the UN 17 Sustainable Development Goals
Green Care Netværk er en ny organisation der arbejder for at fremme forskning og viden om helbredende effekter ved inddragelse af dyr og natur i den restorative behandling af diverse sygdomme.
Fredag d. 27/10 faciliterede Chora Connection en heldags workshop med 15 udvalgte stakeholders fra hele sundhedssystemet, med det formål at styrke organisationens virke.
Vores Verdensmål tager konkret udgangspunkt i danske lokalsamfund og danskernes hverdagsliv.
Med FN’s 17 Verdensmål som ramme udvikler vi – sammen med borgere – lokale initiativer, der sætter retning for bæredygtig udvikling, og demonstrerer, at globale udfordringer kan løses lokalt.
Tillid, ansvar og nærvær var nogle af de begreber der var i fokus til Chora Connections anden timeout-session med titlen "En inside-out tilgang til vores fælles fremtid". Her fik deltagerne bl.a. mulighed for at prøve folkevandringsmetoden, samt lytte til Carsten Ohm og Sonja Ohlsson erfaringer med at skabe tillid og mental resiliens.