Verdensmålene er også Danmarks fremtid

News
Chora Connection inviterede d. 1 december 2016 100 beslutningstagere, ildsjæle og forandringsagenter til at tage del i en unik 12-timers arbejdscamp på Teaterøen i København, der skulle resultere i en række nye idéer til konkrete initiativer, der kan kickstarte en bæredygtig omstilling af det danske samfund med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Af Asbjørn Riis-Søndergaard
I løbet af de 12-timer skulle de 100 deltagere pitche hver deres idé og derefter i fællesskab kvalificere hinandens idéer, således at disse var gennemtænkte og klar til at blive implementeret eller igangsat ude i danske kommuner, virksomheder, foreninger eller direkte i civilsamfundet. Formålet med dagen var således at skabe handlinger der kan skabe bæredygtig vækst i Danmark.

En unik skare

Til at sætte rammerne for arbejdscampen AMB17ION, indledtes dagen med en række inspirerende oplæg af Mogens Lykketoft (Fhv. Leder af FN’s Generalforsamling), Martin Lidegaard (MF Radikale Venstre) samt leder af den internationale fredsorganisation Brahma Kumaris, Sister Jayanti. Gennem disse oplæg blev deltagerne påmindet om hvilke udfordringer vi som samfund står overfor, når det kommer til at skabe social ansvarlig, økonomisk holdbar og miljøeffektiv bæredygtig udvikling i hele verden, herunder i det danske samfund.

Gennem en morgensession der, også bød på oplæsning af William Shakespeares Hamlet og live musik, blev deltagere indviet i dagens formål, samt det forestående arbejde.

Skaren på 100 mennesker talte et bredt udsnit af forandringsledere, repræsentanter fra græsrodsorganisationer, erhvervslivet, civilsamfundet, politiske organisationer, kommunerne og kulturlivet m.fl.

amb17ion_web_kb_festsal

FN’s 17 Verdensmål som ramme

Programmet for dagen tog udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, som verdens 193 lande i 2015 i fællesskab vedtog i september 2015.

De 17 verdensmål er målsætninger for verdens bæredygtige udvikling mod år 2030. Målene omfatter alt fra øjeblikkelige klimaforbedringer, beskyttelse af naturen, verdenshavene og miljøet, forbedring af menneskelig trivsel og sundhed, til udbredelsen af lighed, bedre uddannelser og etableringen af nye partnerskaber, der kan medvirke til at realisere alle disse mål.

Forud for AMB17ION havde Chora Connection afholdt 6 optaktsseminarer med temaerne: LEARN, BE, MAKE, LIVE, EAT og GROW, der samlet set dækkede over alle 17 verdensmål.

Optaktsseminarerne skulle afdække de udfordringer i det danske samfund, som handlingerne fra AMB17ION skal bidrage til at løse.

Ved at tage udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål, har vi, ifølge Mogens Lykketoft, mulighed for både at skabe vækst i Danmark og skubbe på en bæredygtig udvikling globalt: ”vi har alle chancerne for at gøre det her til et plus-plus spil, hvor vi både gør det rigtige og skaber gode jobs og tjener gode penge på at gøre det”.

1-kopi-7

Bæredygtig totaloplevelse

 For at skabe en inspirerende arbejdsplatform, der illustrerede bæredygtighedens mange facetter, havde Chora Connection inviteret en række kulturaktører til at iscenesætte en forskellige sanselige oplevelser, der både stimulerede krop og sind, til at indgå i arbejdsfællesskabet med positiv energi.

4V, fra Randersgade Skole, der til daglig arbejder med FN’s 17 Verdensmål, var inviteret til at dele ud af deres drømme for fremtiden, så AMB17IONs deltagere, blev påmindet om hvilket ansvar de sidder med.

Den britisk fødte, kreative direktør i Olivier Mythodrama, Richard Olivier ledte efter frokost deltagerne igennem ledelsesworkshoppen ”7 generations”, der gav deltagerne indsigt i hvordan nutidens handlinger får konsekvenser for fremtidige generationer.

Teaterøen ligger afsides ned til vandet, ude på spidsen af Refshaleøen, et stykke efter de ikoniske B&W-haller. De forskellige tilknyttede bygninger, som ligeledes blev anvendt i forbindelse med AMB17ION havde navne såsom ’Afmagnetiseringsstationen’ og ’Sydpolen’, der giver reminiscens af rå industri og vild natur. Fra vinduerne i disse bygninger, kan man se til Nordhavn og inderhavnen.

Sidst på eftermiddagen samledes alle deltagerne på ’Afmagnetiseringsstationen’, hvor de bedst kvalificerede ideer blev udvalgt. Herefter indledtes en teaterinspireret samtalemiddag, iscenesat af Mette Martinussen og Dorte Holbek, der bl.a. indebar havfrueklædte mænd og kvinder, der bragte friske muslinger fra broen i Øresund og direkte ned i gryderne på bordene, hvor gæsterne stod for den sidste tilberedning.

Tre teenagere fra Randersgade Skole havde været med som ’hoved-lyttere’ til AMB17ION og gav til sidst deres beretning fra dagen.

Chora Connection har desuden engageret 17 danske designere til at fortolke FN’s 17 Verdensmål i indrammede og signerede plakater, der for første gang blev udstillet og fremvist, i forbindelse med middagen.

Afslutningsvis samledes alle deltagere til drinks og dessert i de tilstødende lokaler, hvor alle ideer hang på væggene – klar til at blive realiseret.

1-kopi-37

De næste skridt

Formålet med dagen var at skabe et idékatalog med konkrete idéer, der kan skabe innovativ og bæredygtig fornyelse af det danske samfund.

Dagen resulterede i 127 unikke input og 20 bearbejdede handlinger. De bliver efterfølgende samlet i et open source idékatalog, der offentliggøres i begyndelsen af 2017 på www.choraconnection.dk.

Du kan holde dig orienteret ved at tilmelde dig Chora Connections nyhedsbrev her.

Del artikel: Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook