23 asylansøgere modtager certifikat

Nyheder
S.E.E.S er et nyt initiativ der skal uddanne flygtninge på danske asylcentre i bæredygtighed. Det første hold er netop dimmiteret.

10. november var en festdag. Her modtog 23 asylansøgere certifikater for fuldførelsen af 6 ugers undervisning afholdt på asylcenter Avnstrup. Undervisningsforløbet, der bærer titlen S.E.E.S, er et samarbejde mellem Chora Connection, Gaia Education og Dansk Røde Kors.

Igennem 6 uger har de 23 asylansøgere modtaget undervisning i bæredygtige lokalsamfund, økonomi, økologisk fødevareproduktion og permakultur. For mange af deltagerne er det første gang de modtager undervisning og får et uddannelsesbevis.

Formålet er at ruste asylansøgerne til at tage aktiv del i omstillingen til et
bæredygtigt og resilient samfund og herigennem skabe en bedre og mere inkluderende integration både her i Danmark og i hjemlandet.

Til den afsluttende ceremoni var familie og venner indbudt til at fejre deltagerne. Med til ceremonien var også medarbejdere fra Chora Connection, Røde Kors og Gaia Educations underviserne som har haft glæden af at tilbringe de sidste 6 uger med holdet.

To af deltagerne fra holdet gav hver deres afsluttende tale for forsamlingen. Mohammad fra Afghanistan lagde i sin tale vægt på det ansvar vi har over for de fremtidige generationer. Om ansvaret for at passe på vores natur og klimaet.

De fleste på holdet havde aldrig hørt om klimaforandringer før. Mange har mærket dem på egen krop, men aldrig set den større sammenhæng mellem de lokale forandringer de var vidne til og den globale udvikling.

Mahtab, en ung kvinde fra Iran talte om vigtigheden af samarbejde for at nå til et bæredygtigt samfund. Hun afsluttede sin tale med følgende: ”Vi har lært at vi selv kan gøre en forskel og skabe positive forandringer i verden”.

Næste undervisningsforløb afholdes for en ny gruppe asylansøgere i foråret 2017.

Læs mere om projektet her.