Masterclass 2:
Cirkulær Økonomi

Tema: Hvor parat er din virksomhed til cirkulær økonomi, og hvordan høster du potentialet?

Du har nok hørt om cirkulær økonomi (CØ), som er det seneste skud på stammen, hvad angår en mulig dagsorden for virksomheder, der gerne vil yde et bidrag til en bæredygtig fremtid. Det nye ved CØ er, at der drages direkte paralleller mellem øget innovationsevne
og bæredygtig omstilling, og de første eksempler på virksomheder, der har omstillet sig eller er i færd med at omstille sig fra en lineær tankegang til en cirkulær tankegang, er allerede på banen. Og det er ikke blot affaldsindsamling og materialegenbrug
det drejer sig om; CØ handler i høj grad om at sætte ambitiøse mål om nye forretningsmodeller, nye partnerskaber og nye måder at effektivisere hele sin forretningsgang på.

Men hvor parat er din virksomhed til CØ? Har I overvejet det? Og i så fald, hvad er de væsentligste barrierer i har mødt undervejs? På denne masterclass sætter vi fokus på CØ og alle de spørgsmål, som virksomheder typisk er optaget af: måden hvorpå
man udvikler ’cirkulære’ produkter og nye forretningsmodeller samt overvejelserne omkring lovgivning, partnerskaber, dataindsamling og hvordan man gør virksomhedens organisation klar til en sådan omstilling.

Denne masterclass byder på følgende elementer:

  • Vurdering af min virksomheds parathed for CØ (både før, på selve dagen og under)
  • Prioritering af indsatsområder omkring CØ
  • Benchmarking af din virksomheds CØ-parathed mod 40+ andre danske firmaer
  • Præsentation af cases fra den virkelige verden
  • Introduktion til nogle redskaber og fremgangsmåder som støtter CØ
  • Take-home værktøjer og redskaber som du kan implementere derhjemme
  • Erfaringsbaseret netværk. Du kan læse mere om Chora Connection og masterclass-formatet på: www.choraconnection.dk.

 

Master:

Tim C. McAloone
Professor ved DTU

Facilitatorer:

Karen Blincoe
Direktør, Chora Connection

Steinar Valade Amland
Direktør, THREE POINT ZERO

 

Program for dagen

8.45 – 9.00
Ankomst: Kaffe, te, mv.

9.00 – 9.10
Introduktion til dagen m. Karen Blincoe

9.10 – 9.40
Introduktion og prioriteringsquiz
m. Tim C. McAloone

9.40 – 11.10
Meet the Master

11.10 – 11.30
Pause

11.30 – 13.00
Netværksgrupper/Karen Blincoe, Steinar Valade Amland

13.00 – 13.30
Sandwich

 

Tilmelding:

 

Download brochure:

Masterclass 2: Cirkulær Økonomi