Masterclass 6:
Arbejdspladsen og Verdensmålene

Tema

Denne masterclass fokuserer på nye paradigmer for fremtidens bæredygtige arbejdspladser, hvor moderne virksomheder både har god forståelse for balancen mellem værdiskabelse og profit samt for den bæredygtige tilgang til mennesker og markedet. Nye ledelses- og organisationsparadigmer er kommet til. Dvs. paradigmer der netop fokuserer på social kapital, værdiskabelse og økonomisk sundhed på samme tid. Det betyder, at den moderne leder i højere grad skal finde ud af at balancere ledelsesstilen, og tage ansvar for den dynamik.

Formiddagens master interesserer sig for det faktum, at lederne skal forholde sig til de 17 verdensmål, til økonomiske nøgletal, til hierarkiernes karakteristika og til det enkelte menneskes ønske og behov for individuel plads. I det perspektiv skal ideen om formålsdrevne virksomheder nuanceres og må ofte erstattes af forståelse for mening – og derigennem ny forståelse for hvad bæredygtighed er, og hvad arbejdet med de 17 Verdensmål kræver. Gennem dialog om teknologiske og sociologiske megatrends er der mulighed for at reflektere over, hvordan man forholder sig til dette – og designer sin organisation og ledelsesstil derefter.

Eftermiddagens master interesserer sig for, hvordan vi i fællesskab kan skabe bæredygtige arbejdspladser og arbejdsliv. Hvorfor er det vigtigt at fokusere på at skabe bæredygtige arbejdspladser, hvor medarbejderne ikke risikerer at blive syge pga. arbejdet. Hvad er vigtigt for at medarbejderne trives og hvordan hænger medarbejdernes trivsel sammen med kerneopgaven og produktiviteten? Vi vil bl.a. fokusere på tillid, retfærdighed samt mening og indflydelse i arbejdet. Der fokuseres på, hvordan de 17 Verdensmål kan skabe en fælles ramme for arbejdet med den bæredygtige arbejdsplads.

Disse samt andre indfaldsvinkler til temaet diskuteres af de to masters. De er eksperter, der har fingeren på pulsen i forhold til pioner-cases, nye tiltag og seneste forskning inden for temaområdet. De har begge personlig erfaring på området og har gennem mange år arbejdet i og med disse kontekster hands-on.

Denne masterclass serie er den sjette i rækken af seks masterclasses om verdensmålene i forskellige kontekster – tjek www.choraconnection.dk for mere information.

Masters

Erik K. Østergaard
Leder, partner og rådgiver omkring forandringsledelse, organisatorisk transformation og bæredygtig ledelse.

Yun Ladegaard
Ph.d. Cand. Psych. Leder af erhvervsrettede indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme, Institut for Psykologi, Københavns Universitet samt ekspert i en række udvalg.

Deltagere

HR-personale, ledere og personaleansvarlige i virksomheder, organisationer, kommuner mv.

Metode/proces
  1. Forberedelse til dagen: gennemlæsning af tilsendt materiale, kortlægning af egen problemstilling/behov.
  2. Oplæg, diskussion, sparring med master, bearbejdning af problemstillinger/ udfordringer samt erfaringsudveksling og idégenerering i mindre grupper (max. 10 i hver) med facilitator.
  3. Opfølgning med infomateriale, links, netværk mv.
Outcome/Effekt

Denne masterclass fokuserer på, at deltageren skal kunne agere i forhold til fremtidens krav om inddragelse af bæredygtighed i forhold til medarbejdere og arbejdspladsen. Herunder får deltageren adgang til et faciliteret forum med andre ligesindede. Der bliver givet viden og værktøjer til at arbejde videre med emnerne i egen kontekst.

Facilitatorer

Karen Blincoe
Direktør, Chora Connection

Cathrine Sort
Projektleder, Chora Connection

 

Tilmelding:

Dowload Brochure:

– KOMMER SNART –