Hej, vi er Chora Connection

About

Chora Connection er grundfæstet i visionen om at bidrage til et bæredygtigt og resilient Danmark. Til det formål modtog organisationen i 2014 støtte fra VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN til udvikling og drift.

Skærmbillede-2016-05-26-kl.-20.48.09

Vi er

Chora Connections mission er at være katalysator for konkrete adfærdsændringer, både fysiske og bevidsthedsmæssige, via interdisciplinære, multidimensionelle og tværsektorielle udviklingsprocesser, metoder og formidling. Dette i form af innovative eksperimenter, prototyper, ‘Open Mind’ konferencer, seminarer, ‘master classes’, formidlingsaktiviteter, rådgivning m.m..

Chora Connection sammenkæder tænkning, udvikling og handling. Organisationen omsætter, manifesterer og formidler ideer og viden, der eksemplificeres gennem positive visioner og konkrete handlinger.

Vi arbejder med de bedst kvalificerede initiativer og faciliterer de mest intelligente løsninger, der tør eksperimentere med bæredygtighed og resiliens. Vi rådgiver i bæredygtig udvikling ud fra Chora-metoden: ekspertvejledning der understøtter en helhedskontekst. De fire elementer: de mentale, fysiske, emotionelle og spirituelle/åndelige aspekter er en del af arbejdsmetoden.

Målgruppe

Målgruppen for arbejdet er lokale og nationale, samt offentlige og private aktører, der ønsker at understøtte og implementere bæredygtighed og resiliens. Målgruppen omfatter entreprenører, pionærer, NGO’er, små lokalsamfund, forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner og dele af det politiske system.

Chora Connection arbejder med bæredygtighed og resiliens i bred forstand. Vi sætter ind og handler, der hvor vores samfund kan blive markant mere bæredygtigt. Pt. arbejder vi inden for fødevareproduktion, uddannelse, design og økonomiske systemer. Du kan læse mere om disse tiltag her.

Chora Connection er oprettet som en erhvervsdrivende fond og ledes af et sekretariat og en bestyrelse, som du kan læse mere om her.

Selvom de bæredygtige forandringsprocesser manifesteres i lokale, regionale og nationale sammenhænge, er organisationen internationalt orienteret og forankret.

Chora Connection er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

“Chora” er græsk og betyder “Jorden, som giver os et hjem”.

Metoder

Chora Connection arbejder ud fra en tværfaglig og holistisk tilgang, hvor et bredt udsnit af aktører og interessenter inddrages i processen omkring udviklingen af bæredygtige prototyper. Chora arbejder primært som initiativtager, katalysator, facilitator og videnspartner. Typisk samler Chora Connection en række aktører for at sætte fokus på en specifik problemstilling, for herefter at formulere en vision og en løsningsorienteret handlingsplan i form af bæredygtige prototyper.

5. Kvadrant

Arbejdet tager udgangspunkt i den femte kvadrant, som er en teoretisk model for den holistiske tilgang til bæredygtighed og resiliens. Modellen tilsigter inddragelse af aktører fra forskellige samfundsmæssige positioner, hhvs. det systemiske, det kulturelle, det spirituelle/værdimæssige og civilsamfundet. Hver kategori repræsenterer en lang række aktører der skal inddrages i udviklingen og implementeringen af prototyper for et mere bæredygtigt og resilient samfund.

Vedtægter

Læs vores vedtæger samt de grundlæggende principper for etableringen af Chora Connection.

Sekretariat

160414PR_CHORA_KAREN_0795
Karen Blincoe
Arbejdende bestyrelsesformand

T: +45 26361344
E: karen@choraconnection.dk

160414PR_CHORA_CHARLOTTE_0065
Charlotte Riberholdt Winther
Sekretariatschef

T: +45 53884684
E: charlotte@choraconnection.dk

160414PR_CHORA_METTE_0221
Mette Hvid Brockmann
Proces facilitator

Mette Hvid Brockmann
Mette@choraconnection.dk
+45 20854600

160414PR_CHORA_MARIA_0307
Maria Hørmann
Prototype katalysator

T: +45 53824311
E: mariah@choraconnection.dk

Lad os bygge mere i træDavid Goehring
David Goehring
Bæredygtigt byggeri

T: +45 4268 4200
E: david@choraconnection.dk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Asbjørn Riis-Søndergaard
Presse og Kommunikation

T: +45 53854684
E: asbjorn@choraconnection.dk

160414PR_CHORA_MAJA_0374
Maja Steensberg
Projekt assistent

T: +45 5387 4684
E: maja@choraconnection.dk

160414PR_CHORA_BJORG_0029
Bjørg Ørneborg
Studentermedhjælper

T: +45 53864684 E: bjorg@choraconnection.dk

oliver-matikainen
Oliver Matikainen
Studerende (RCE)

Tlf: 28 57 85 74
E: oliver@choraconnection.dk

Bestyrelse

160414PR_CHORA_NIELS_0592
Niels Elers Koch
Næstformand/Medlem af Forretningsudvalg
160414PR_CHORA_MICHAEL_0707
Michael Hauschild
Bestyrelsesmedlem
160414PR_CHORA_OLE_0582
Ole Fogh Kirkeby
Bestyrelsesmedlem
160414PR_CHORA_CAMILLA_0914
Camilla Bjerre
Bestyrelsesmedlem
clausskytte_
Claus Skytte
Bestyrelsesmedlem
Steen_Hildebrandt
Steen Hildebrandt
Bestyrelsesmedlem/Medlem af Forretningsudvalg
Claus-stig-Pedersen-1
Claus Stig Pedersen
Bestyrelsesmedlem


Chora Connection er finansieret af VILLU og VELUX fondene med støtte til udvikling og drift i en 5-årig periode fra primo 2015 til ultimo 2019.

Læs mere om Velux fondene ved at klikke på logoet.

Skærmbillede 2016-06-26 kl. 15.14.28

Presse og medier

Vores projektledere og bestyrelsesmedlemmer deltager i debatter, foredrag, interviews, med præsentationer inden for deres respektive fagområder, eller med ekspertudtalelser til artikler, undersøgelser eller nyheder om bæredygtighed og resiliens.

Vi er altid åbne for henvendelser af enhver art. Venligst anvend følgende kontaktoplysninger for at høre mere.

Ved pressehenvendelser kontakt venligst:

Asbjørn Riis-Søndergaard
asbjorn@choraconnection.dk
+45 53854684

Ved generelle henvendelser kontakt venligst: 

Charlotte Winther
charlotte@choraconnection.dk
+4553884684

Ophavsret:

Ophavsretten til teksterne og billeder på denne side tilhører Chora Connection. Teksterne og billederne må imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksterne ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. Det er desuden tilladt at linke til alt materiale på denne hjemmeside.