Om

Chora Connection’s vision is to achieve a sustainable and resilient Denmark.
For that purpose, in 2014 the organisation received funding from the VELUX Foundation and VILLUM foundation.

Vi er

Chora Connection er en dansk non-profit organisation, der blev etableret i 2014 med visionen om at skabe en bæredygtig og resilient verden.

Chora Connections mission er at bidrage til at nå FN’s 17 verdensmål inden 2030 ved at løse konkrete samfundsproblemer og udfordre den måde vi tænker, lever, forbruger og producerer på i Danmark.

Chora vil nå denne mission ved at udvikle prototyper inden for rammerne af FN’s 17 Verdensmål, der kan kopieres, skaleres og implementeres bredt i samfundet, samt indgå innovative partnerskaber mellem borgere, virksomheder og organisationer på tværs af industrier, brancher og faggrupper i Danmark.

Chora Connection leverer desuden en række kerneydelser til virksomheder, kommuner, organisationer og civile aktører, der hjælper dem til at arbejde med verdensmålene.

Læs mere om FN’s Verdensmål og deres relevans i Danmark her.

Chora Connection er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

“Chora” er græsk og betyder “jorden, som giver os et hjem”. Navnet skal illustrere Chora Connections værdiprincip om, at efterstræbe bæredygtig og resilient samfundsudvikling.

Læs vores vedtægter samt dele af Chora Connections forretningsplan her.

Organisationen består af et sekretariat og en bestyrelse. Læs mere om disse længere nede.

Hvordan vi arbejder

Chora Connection arbejde er vidensbaseret, eksperimenterende og resultatorienteret. Vi arbejder ud fra modellen ‘den 5. kvadrant’, der sikrer inddragelse af et bredt udsnit af aktører på tværs af erhvervslivet, det offentlige og civilsamfundet. Den 5. kvadrant referer til at Chora Connections arbejdsområder omfatter både det systemiske, det individuelle, det rationelle og åndelige.

Vi faciliterer møder, seminarer, workshops, masterclasses og events, der skal resultere i nye partnerskaber og prototyper.

I 2016 organiserede vi over 35 unikke events, med op imod 800 deltagere fra forskellige brancher, fag og arbejdsområder.

Derudover afholdt vi i efteråret 2016 seks idéudviklingsseminarer samt idécampen AMB17ION, omkring FN’s 17 Verdensmål. Deltagerne bestod af alt fra selvstændige entreprenører, forskere, pionerer, politikere og kunstnere til repræsentanter fra aktører som Tesla, IBM, Coop, Lejre Kommune, Københavns Universitet, Brahma Kumaris og mange flere.

AMB17ION resulterede i mere end 20 nye prototype ideer. Ideerne fra 2016 er frit tilgængelige og kan tilgås her: AMB17ION Idékatalog.

Vi har partnerskaber med bl.a. Københavns Madhus, Røde Kors, Gaia Trust, Resilient Vejle, Københavns Kommune, Bornholm Kommune, Lejre Kommune, samt Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering m.fl.

Chora Connection hoster RCE Danmark, der arbejder for at fremme uddannelser i bæredygtig udvikling i Danmark. RCE er et international netværk. Læs mere om RCE her.

Om vores prototyper

En prototype er et eksperiment, der tester forskellige bæredygtige løsninger på en række konkrete samfundsproblemer.

Chora Connection har fire hubs, som hver især udvikler nye prototyper, der skal sikre, at Danmark medvirker til, at vi når FN’s 17 verdensmål inden 2030:

  • HUB 1 arbejder med temaerne MAKE & LIVE
  • HUB 2 arbejder med temaerne GROW & EAT
  • HUB 3 arbejder med temaerne BE & LEARN
  • HUB 4 arbejder med Resiliens

Chora Connection har indtil videre lanceret følgende prototyper, og de fire HUBS arbejder løbende med at udvikle nye.

Sekretariat

Karen Blincoe
Direktør
Charlotte Riberholdt
Sekretariatsleder
Asbjørn Riis-Søndergaard
Kommunikationsleder
Maria Hørmann
Projektleder
Cathrine Sort
Projektleder
Kristine Fjord Tolborg
Educational Consultant
Siri Daa Funder
Projektassistent
Gabriel Brodersen
Kommunikationsassistent

Bestyrelse

Niels Elers Koch
Bestyrelsesformand
Birgitte Escherich
Bestyrelsesmedlem
Michael Hauschild
Bestyrelsesmedlem
Ole Fogh Kirkeby
Bestyrelsesmedlem
Camilla Bjerre Scheffel
Bestyrelsesmedlem
Claus Skytte
Bestyrelsesmedlem
Steen Hildebrandt
Næstformand
Claus Stig Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Funding

Chora Connection har en basisfinansiering fra VILLUM og VELUX FONDENE med støtte til udvikling og drift i en 5-årig periode fra 2015 til 2019, og har desuden modtaget fondsmidler, bidrag og sponsorater fra Statens Kunstfond, Udlændingestyrelsen, Danske Designere og Mervyn Kurlansky Design.

Skærmbillede 2016-06-26 kl. 15.14.28

Kunstfonden_LOGO_small_JPG

udlændingestyrelsen

 

Presse og medier

Vores projektledere og bestyrelsesmedlemmer deltager i debatter, foredrag og interviews med præsentationer inden for deres respektive fagområder samt med ekspertudtalelser til artikler, undersøgelser og nyheder om bæredygtighed og resiliens. Vi er altid åbne for henvendelser.

Ved pressehenvendelser kontakt venligst:

Asbjørn Riis-Søndergaard
asbjorn@choraconnection.dk
+45 53854684

Ved generelle henvendelser kontakt venligst:
info@choraconnection.dk

Ophavsret

Ophavsretten til teksterne og billeder på denne side tilhører Chora Connection. Teksterne og billederne må frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksterne ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. Det er desuden tilladt at linke til alt materiale på denne hjemmeside.