AMB17ION – OPTAKTSSEMINARER

Som optakt til AMB17ION den 1. december har Chora Connection afholdt 6 arbejdsseminarer i perioden 20. september til 12. oktober. Hvert seminar har været af 4 timers varighed og haft mellem 8 – 15 eksterne deltagere. Hvert seminar har et tema, der som et akupunkturpunkt aktiverer flere af og tilsammen alle de 17 verdensmål som en helhed. Hvert tema har haft en vært eller et værtspar fra Chora Connections bestyrelse.

Som optakt til Open Mind arbejdscampen AMB17ION den 1. december har Chora Connection afholdt 6 arbejdsseminarer i perioden 20. september til 12. oktober. Hvert seminar har været af 4 timers varighed og har haft mellem 8 – 15 eksterne deltagere. Hvert seminar har haft et tema, der som et akupunkturpunkt aktiverer flere af og tilsammen alle de 17 verdensmål som en helhed. Hvert tema har haft en vært eller et værtspar fra Chora Connections bestyrelse. 

De 6 temaer er:

LEARN: Hvordan uddanner vi fremtidens børn og unge til pionerer for fremtidens bæredygtige samfund? 

Afholdt den 20. september 2016. Vært: Niels Elers Koch og Camilla Bjerre

BE: Hvordan bliver vi et bæredygtigt, holistisk folk? 

Afholdt den 28. september 2016. Vært: Ole Fogh Kirkeby og Karen Blincoe.

MAKE: Hvordan bliver dansk produktion og forbrug et eksemplarisk ideal i den globale bæredygtige udvikling? 

Afholdt den 30. september 2016. Vært: Claus Stig Pedersen og Michael Hauschild.

LIVE: Hvordan bliver Danmark et foregangsland for bæredygtige, intelligente samfund? 

Afholdt den 5. oktober 2016. Vært Claus Skytte

EAT: Hvordan bliver Danmark et ansvarligt foregangsbillede for bæredygtig fødevareproduktion?

Afholdt den 10. oktober 2016. Vært: Birgitte Escherich

GROW: Hvordan vi får skabt reel, ansvarlig og bæredygtig udvikling i og fra Danmark?

Afholdt den 12. oktober 2016. Vært: Steen Hildebrandt

Deltagerkredsen til hvert seminar blev sammensat af praktikere, pionerer, offentlige og private ledere, forskere og stærke kreative, der fra hvert deres udgangspunkt gav et specifikt input til temaet.

Alle seminardeltagere blev bedt om at forberede 3 områder, hvor de fra deres udgangspunkt, erfaring og visioner for fremtiden så den største udfordring og det største potentiale for forandring i forhold til det aktuelle tema. Chora Connection har efterfølgende sammenfattet de prioriterede bidrag. Dette skal danne udgangspunktet for arbejdet på AMB17ION den 1. december 2016.

Sammenfatning:

Ud over konkrete anbefalinger til indsatsområderne indenfor de 6 temaer EAT, BE, MAKE, LIVE, EAT og GROW, er der 6 spor som mere eller mindre eksplicit og med varierende prioritering er blevet identificeret på alle seminarerne.

De 6 spor er:

  1. Behov for et nyt stærkt politisk lederskab som artikulerer de bevægelser, der er i gang både nedefra og oppefra til en stærk vision for et bæredygtigt Danmark, herunder sikre både forankring af vision og implementeringen med langsigtede, adfærdsregulerende rammevilkår og lovgivning.
  1. Behov for et ændret mindset og værdiforståelse i vores samfund, herunder fastholdelse og udvikling af vores demokratiske værdigrundlag, både som mennesker og samfund. Dette vil øge forståelsen for den bæredygtige nødvendighed, reducere oplevelsen af apati, magtesløshed og skabe en stærk og klar sammenkobling mellem forbrug og livskvalitet.
  1. Behov for en grundlæggende omlægning af vores uddannelser for at skabe bæredygtige, resiliente pionerer i en verden, der får ændrede livsvilkår gennem digitalisering, automatisering, globalisering og klimaeffekter. Dette omfatter især fokus på livslang dannelse og uddannelse i livskundskab, fra de tidlige faser i børns udvikling til efteruddannelse indenfor de eksisterende uddannelser.
  1. Behov for en radikalt øget forståelse for og ansvarlig navigering i den 4. industrielle revolution: digitalisering og automatisering, herunder bl.a. uddannelse, arbejdsmarkedets udvikling, jobmarkedet, risiko for individets irrelevans, ændret økonomisk prioritering, øget ulighed samt udnyttelse af bæredygtighedspotentialet.
  1. Behov for partnerskaber, der skal sikre innovation og skalering af nye modeller på tværs af det bæredygtige samfund. Partnerskaber mellem alle sektorer i samfundet, fra individet til organisationer, NGO’er, virksomheder, kommuner mv.
  1. Nye strukturer, rammer, mål og metoder, f.eks. økonomiske redskaber til at skabe transparens – eksempelvis i leverandørkæden. Direkte regulering af den individuelle adfærd til at blive den gode adfærd, så det gode valg ikke kun styres af moral. F.eks. modeller til intentionel true cost accounting, der indregner negative miljøomkostninger i prisen på forbrugsgoderne.
Sharing is caring: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook