Landbrug for fremtiden

Landbrug for fremtiden
Christiansborg den 11-2-17 fra kl 11 til 16

Bæredygtighed og sunde fødevarer:

11.00 Velkomst ved Lars Mikkelsen.

Foredragsholdere:

Karen Blincoe, Chora Connection – FN’s 17 verdensmål.

Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Rasmus Willig, RUC – om fremtidens andelsgårde.

Susanne Hovmand-Simonsen, Knuthenlund Gods.

Günther Lorentzen, formand for Biodynamisk Jordbrug.

13.00 Frokost 60 kr,-, Biodynamisk Suppe med brød (bestiles ved tilmelding -120,- kr med entre).

14.00 Oplæg fra panelet:
Jens-Otto Andersen, aktuel med bogen “Vitalitet”
Christian Coff, Brinkholm Andelslandbrug.
Birgitte Escherich, Fødevare-aktivist, leder af kostkompagniet.

15.00 Udvekslinger med salen

16.00 Afslutning.

Målet er at bidrage til den igangværende debat om et landbrug for fremtiden, hvordan ser det ud? og hvordan komme vi dertil?

Hovedarrangør er Bio Dynamisk forbrugersammemslutning, sammen Chora Connection og Økologisk Landsforening.

Entre 60 kr, uden frokost.
tilmelding er nødvendig med fulde navn, samt adresse, til:
Lars@T-Mikkelsen.dk
tlf nr 48 28 87 00
Merkur Andelskasse, reg. 8401 konto 110 7442

Vi vil samle sammen på de gode idéer, der kommer frem. De skal videre ud i verden.