FN’s 17 verdensmål

Amb17ion
Den 27. september 2015 vedtog FN 17 verdensmål for den globale udviklingsindsats over de næste 15 år.
Målene er blevet kaldt ’den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde’.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden samt reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Verdensmålene fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed, skabe stærke institutioner samt på at styrke internationale partnerskaber. Målene udgør dermed en ny international dagsorden der anerkender at social, økonomisk og miljømæssig udvikling og dermed fred og sikkerhed, forudsætter at verdens lande tager fælles lederskab i bestræbelsen på at opnå holdbare udviklingsresultater.

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling er således også̊ Danmarks mål, og i Danmark skal vi lave planer for og rapportere på vores egen nationale indsats, ligesom vi skal stå̊ på mål for, hvordan vi bidrager til den globale bæredygtighed.

Derfor arbejder vi Chora Connection for at bidrage til at realisere FN’s 17 verdensmål inden 2030. I 2016 satte vi fokus på de 17 verdensmål i en dansk kontekst i forbindelse med AMB17ION. Chora Connections fire hubs  arbejder løbende med at udvikle nye prototyper der kan løse konkrete samfundsproblemer inden for rammerne af de 17 verdensmål.

Verdensmålene er både en gave og en nødvendig mulighed for at øge den bæredygtige udvikling på kloden de næste årtier. De 17 verdensmål giver os alle et ansvar til i fællesskab at være med til at løfte denne globale opgave – ikke kun regeringerne og de store aktører i industrien. 

“FN’s 17 Verdensmål er den mest ambitiøse vision
for verdens udvikling, vi nogensinde har set. Hvis verdensmålene skal realiseres, kræver det lederskab” – Steen Hildebrandt

De 17 verdensmål:

Mål 1. Afskaf alle former for fattigdom i hele verden.

Mål 2. Stop sult og giv alle mulighed for nærende mad. Styrk bæredygtigt landbrug.

Mål 3. Skab sikkerhed for sunde liv og styrk trivsel for for alle aldersgrupper.

Mål 4. Giv alle mennesker inkluderende kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring.

Mål 5. Opnå ligestilling og styrk alle kvinder og piger.

Mål 6. Giv alle mennesker bæredygtig adgang til vand og sanitet.

Mål 7. Giv alle mennesker bæredygtig adgang til pålidelig og moderne energi, der er til at betale.

Mål 8. Promover vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, med anstændigt arbejde til alle.

Mål 9. Byg robust infrastruktur, promover inkluderende og bæredygtig industrialisering og skab innovation.

Mål 10. Reducer ulighed i og mellem lande.

Mål 11. Gør byer og bebyggelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Mål 12. Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Mål 13. Gør straks det, der skal til for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Mål 14. Beskyt oceaner, have og marine ressourcer og brug dem til bæredygtig udvikling.

Mål 15. Beskyt, genopret og styrk bæredygtig brug af økosystemer på land. Forvalt skove bæredygtigt, bekæmp ørkendannelse og stands ødelæggelse af jorden og tab af biodiversitet.

Mål 16. Styrk fredelige og inkluderende samfund for bæredygtig udvikling, giv adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer.

Mål 17. Styrk midlerne til implementering og giv nyt liv til globale partnerskaber for bæredygtig udvikling.

Læs mere om FN’s 17 verdensmål på UN’s hjemmeside her