Ny verdensmålscertificering til skolerne

Archive
Chora Connection havde i august en workshop med 15 deltagere, der hver især repræsenterede forskellige organisationer, institutioner og funktioner i uddannelsessystemet. Workshoppen og dertilhørende arbejdsgruppe skal undersøge behovet for en SDG-certificering til de danske skoler. Ny prototype kan være undervejs.
Chora Connection har nedsat en ekspertgruppe på 15 personer, der skal undersøge behovet for en SDG-certificering til de danske skoler. Ny prototype kan være undervejs.

15 eksperter fra hele det danske uddannelsessystem mødtes hos Chora Connection til en workshop der satte fokus på hvordan de danske skoler og gymnasier, arbejder med verdensmålene og hvilke muligheden der er for at fremme dette perspektiv, hen imod 2030.

Indledningsvist præsenterede Jesper Friis og Rikke Villumsen fra Randersgade Skole, hvorledes de arbejder med verdensmålene både udadtil og intern. Thomas Ravn-Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder fulgte herefter op med en præsentation af bl.a. verdenstimen og den brede formidling af verdensmålene i det danske samfund.
Efterfølgende præsenterede alle deltagere hver deres bud på hvorledes en SDG-certificering kunne se ud, herunder hvorledes den i hvert fald IKKE skal se ud.
Her blev det bl.a. diskuteret hvorvidt det overhovedet skal hedde en certificering, hvordan målene kan blive mere konkretiseret, få plads i det faglige pensum, forankres i den lokale kontekst og gøres nærværende for både elever og forældre både indskoling, på mellemtrin og i udskoling.

Efter pitch-runden, gik deltagerne ud i grupper for at arbejde på udvikle prototypeudkast på selve ”SDG-certifieringen”.

Næste skridt er nu at samle op på dagen og binde resultaterne sammen i en ny superprototype der kan fremme arbejdet med FN’s 17 verdensmål i det danske uddannelsessystem.

Følg med via hjemmesiden for at holde dig orienteret om det fortsatte arbejde med prototypen.

Chora Connection arbejder med verdensmålene i det danske uddannelsessystem under temaet LEARN. SDG-certificeringen er her det seneste tiltag.

Vil du vide mere om denne prototype?
Kontakt projektleder Cathrine Sort:
Cathrine@choraconnection.dk

Sharing is caring: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook