Attractive Nordic Towns

Chora Connection er medværter på workshoppen "The Attractive Nordic Towns" netværk på COP 23 i Bonn. Læs mere her.
SMÅ BYER LØSER STORE PROBLEMER

Nordisk ministerråd og Chora Connection faciliterede sammen en workshop på Cop23 i Bonn den 11/11 2017 fra 10-11.30. Workshoppen er baseret på ‘The Attractive Towns Network” på baggrund af initiativ fra tre norske ministerier.

Netværket skal fremme nordisk konkurrenceevne, grøn omstilling, overgangen til et samfund med lavere udledning, integration og et godt miljø for folkelig sundhed.

Vi inviterer alle til at deltage til en inspirerende samskabende session om hvordan små og mellemstore byer kan blive pionerer i forhold til klimaforandringer & bæredygtig udvikling. De Nordiske attraktive byer og regioner vil blive repræsenteret af Ystad, Levanger, Växjö og Hamar.

Læs mere:
www.norden.org
www.regjeringen.no
www.choraconnection.dk

So-Me:
#cop23
#nordicsolutions

Om ‘The Attractive Nordic Towns Network’:

Norge har formandskabet for Det Nordiske Ministerråd i 2017 og en af hovedprioriteterne er “De Nordiske landes omstilling”. Formandsskabsprojektet “Attraktive byer. Grøn ombygning og konkurrenceevne i nordiske byområder. Byer der giver alle et godt liv” er et af flere initiativer der skal promoverer den nordiske konkurrenceevne, grøn omstilling, overgangen til et lavudlednings-samfund, integration og et godt miljø for folkelig sundhed.

Vi har valgt at fokuserer på udfordringer og muligheder i små og mellemstore nordiske byer.

Målet for projektet “Nordic Attractive Towns” er at forberede en samlet nordisk strategi for, hvordan byer og deres omgivelser kan blive mere attraktive gennem levende og rummelige bymiljøer, som er økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtige.

Projektet består af fire delprojekter:

  • Kortlægning, udvikling og brug af metoder til måling af bymæssige kvaliteter og bæredygtighed
  • Vidensdeling mellem nordiske beslutningstagere, administration og akademiske samfund
  • Bidrag til håndtering af udfordringer ved kompleks beslutningstagning i byregioner
  • En fælles nordisk strategi for attraktive og inkluderende bymiljøer