The 5th Quadrant

‘Den Femte Kvadrant’ er navnet på den model, Chora Connections arbejde er baseret på. Den indebærer en bred indgangsvinkel til arbejdet med bæredygtighed, der både omfatter top-down, bottom-up såvel som inner-outer perspektiver. Med andre ord skal den bæredygtige omstilling udspringe af et bredt tværgående samarbejde, med både private, offentlige og som civile aktører.

Foredragsrækken “Den Femte Kvadrant”, tager udgangspunkt i denne tilgang og søger den personlige vinkel på bæredygtig omstilling.

Overskriften for det andet arrangement i rækken er:

Bæredygtige fællesskaber – fortællinger fra felten.

Hvordan lærer vi at leve mere bæredygtigt? Ved Ditlev Nissen og Andreas Wolf.

Dagens tema tager udgangspunkt i konkrete cases fra virkeligheden og undersøger muligheder og udfordringer i bæredygtige fællesskaber.

Dagens oplægsholdere har begge erfaringer med at etablere og udvikle bæredygtige fællesskaber.

Ditlev har i 24 år levet, lært og undervist i konfiktløsningens og økosamfundenes univers. Han er med i Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth, underviser-gruppen i Gaia Education. Ditlev driver virksomheden Levende Lokalsamfund der har fokus på fællesskaber, demokratisk deltagelse og bæredygtig udvikling.

Andreas er kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet og har skrevet speciale om brug af crowdsourcing i områdefornyelsesprojekter. Han er med i Studio Debris, et kollektiv, der arbejder med byens liv og tilblivelsen af dette – som det tænkes, bygges, forstås og fortælles.

Formålet med dagen er at bliver klogere på, hvad der skal til for at udvikle flere og bedre bæredygtige fællesskaber.

Første arrangement i foredragsrækken “Den Femte Kvadrant” blev afholdt d. 17/5. Læs mere om dette arrangement her. 

Sharing is caring: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook