Den Femte Kvadrant

Bæredygtige fællesskaber

‘Den Femte Kvadrant’ er navnet på den model, Chora Connections arbejde er baseret på. Den indebærer en bred indgangsvinkel til arbejdet med bæredygtighed, der både omfatter top-down, bottom-up såvel som inner-outer perspektiver. Med andre ord skal den bæredygtige omstilling udspringe af et bredt tværgående samarbejde, med både private, offentlige og som civile aktører.

Foredragsrækken “Den Femte Kvadrant”, tager udgangspunkt i denne tilgang og søger den personlige vinkel på bæredygtig omstilling.

Overskriften for det andet arrangement i rækken er:

Bæredygtige fællesskaber – fortællinger fra felten.

Hvordan lærer vi at leve mere bæredygtigt? Ved Ditlev Nissen og Andreas Wolf.

Dagens tema tager udgangspunkt i konkrete cases fra virkeligheden og undersøger muligheder og udfordringer i bæredygtige fællesskaber.

Dagens oplægsholdere har begge erfaringer med at etablere og udvikle bæredygtige fællesskaber.

Ditlev har i 24 år levet, lært og undervist i konfiktløsningens og økosamfundenes univers. Han er med i Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth, underviser-gruppen i Gaia Education. Ditlev driver virksomheden Levende Lokalsamfund der har fokus på fællesskaber, demokratisk deltagelse og bæredygtig udvikling.

Andreas er kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet og har skrevet speciale om brug af crowdsourcing i områdefornyelsesprojekter. Han er med i Studio Debris, et kollektiv, der arbejder med byens liv og tilblivelsen af dette – som det tænkes, bygges, forstås og fortælles.

Formålet med dagen er at bliver klogere på, hvad der skal til for at udvikle flere og bedre bæredygtige fællesskaber.

Første arrangement i foredragsrækken “Den Femte Kvadrant” blev afholdt d. 17/5. Læs mere om dette arrangement her.