AMB17ION

Arbejdscamp med FN's 17 Verdensmål

*Dette event er slut*

Den 1. december samler Chora Connection’s 100 praktikere og pionerer, kunstnere og forskere, spontane og formelle forandringsledere fra ind- og udland til en banebrydende 12 timers arbejdscamp for et bæredygtigt og resilient Danmark og DU er inviteret med!

Vær med til at gøre FN’s 17 verdensmål til dansk virkelighed sammen med:

Mogens Lykketoft, Katherine Richardson, Martin Lidegaard, Sister Jayanti, Steen Hildebrandt, Mette Touborg, Richard Olivier, Trine Krebs, Carla Cammilla Hjort, Claus Stig Pedersen, Thomas Roland, Rikke Krause, Claus Skytte, Michael Hauschild, Karen Blincoe, Niels Elers Koch, Camilla Bjerre, Ole Fogh Kirkeby, Birgitte Escherich m.fl.

Temaet for dagen er “FN’s 17 Verdensmål bliver til dansk virkelighed”, og vi har fokus på seks udvalgte temaer: LEARN, BE, MAKE, LIVE, EAT og GROW.

Som optakt til AMB17ION har Chora Connection afholdt 6 arbejdsseminarer med hvert disse temaer. Konklusionerne fra de 6 seminarer danner udgangspunktet for arbejdet på AMB17ION den 1. december 2016.

Læs mere om de 6 seminarer, og hvem der deltog og bidrog, her.

AMB17ION – ud over det sædvanlige

Chora Connections mål med AMB17ION er omsætte ord til handling, bl.a. ved at indgå partnerskaber og igangsætte eksperimenter og prototyper, der kan skabe forandring. Ikke mere snak: vi ønsker med AMB17ION at skabe handling, så vi allerede inden dagen er omme, i fællesskab har sat en række tiltag i gang på tværs af sektorer, landsdele, værdikæder og fagligheder, og har lagt andre i støbeskeen, som kan igangsættes i en nær fremtid. Alle kan tage initiativ til at engagere sig og starte samarbejder og partnerskaber for at skabe dansk virkelighed ud af de 17 verdensmål – for et bæredygtigt og resilient Danmark.

Målgruppen

AMB17ION er for alle forandringsledere, pionerer, ildsjæle, beslutningstagere, praktikere og forskere der føler ansvar for at skabe nye modeller for et fremtidigt bæredygtigt Danmark i lyset af de 17 verdensmål. AMB17ION er et mødested og en udviklende platform, en vidensbank og en oplevelse, et fælles fodslag, og et sted hvor vi ikke alene tænker stort, men hvor vi også gør noget ved det. Og vi vil have alle ombord.

Som deltager forventes man at være engageret, at dele, møde med et åbent sind og en tro på at vi kan gøre det bedre, at se muligheder, give sin holdning til kende, og være åben og imødekommende. Vi tilbyder at du går derfra med nye bekendtskaber, indsigter og ikke mindst mulige prototyper og partnerskaber. Vi glæder os til at have dig med.

Formatet

AMB17ION er en helt ny måde at inspirere og blive inspireret på. Dagen byder udover oplæg og arbejdssessioner på oplevelser, indlevelser og udlevelser sammen med mennesker, der kan ændre den måde, hvorpå vi betragter vores samfund og vores liv.

Iscenesættelse og forplejningsoplevelsen bliver skabt af scenograf Dorte Holbek i samarbejde med madkunstner af Mette Martinussen (tidligere Madeleines Madteater). De unge der skal lede os vej mod næste generation repræsenteres af elever fra Randersgade Skole, der kommer forbi og deler indsigter, håb og opråb med os.

madkastellet

Som en del af AMB17ION har Chora Connection engageret 17 nordiske kunstnere til at give hver deres bud på en fortolkning af et af de 17 verdensmål i plakatform. Disse vil blive auktioneret op til AMB17ION.

Den kulinariske del af AMB17ION leveres af MADKASTELLET. 

Læs mere om plakater og formål her.

Tilmeld dig AMB17ION HER

Lyt til Steen Hildebrandt fortælle om Verdensmålene og behovet for nyt lederskab: