Folkemødet 2018

Vi ses på Bornholm

Til Folkemødet 2018 sætter Chora Connection fokus på bæredygtighed, resiliens og FN’s 17 Verdensmål i en række forskellige debatter og aktiviteter, både i rollen som arrangør, moderator, facilitatior og paneldeltager.

Chora Connection står for følgende arrangementer:

 

Relancering af folkesjælen

Designworkshop om samfund og fællesskab anno 2018

Victor Boy Lindholm, Adda Djørup m.fl.
Torsdag d. 14/6, kl. 14.30-16.00
Den Sociale Scene (A28)

Læs mere

 

Mediatation

Start dagen på en bæredygtig måde

Karen Blincoe
Fredag d. 15/6, kl. 08.00-08.30
Den Sociale Scene (A28)

Læs mere

 

Tror du på generation verdensmål?

”lyttedialog” om verdensmålene og det danske uddannelsessystem

Steen Hildebrandt, Sana Mahin Doost m.fl.
Fredag d. 15/6, kl. 16.30-17.30
Verdensmålenes Telt (A2)

Læs mere

 

Reality check: Hvordan går det for FN’s 17 Verdensmål?

Debat og 3 års status for verdensmålene

Michael Møller *TBC, Martin Lidegaard, Peder Holk, Camilla Brückner, Sara Krüger Falk, Jarl Krausing, Karen Blincoe
Moderator: Niels Lunde (Chefredaktør Børsen)
Lørdag d. 16/6, kl. 13.30-14.30
Tænketanken, Pension Slægtsgården (K9)

Læs mere

 

Er du årets verdensmålspræsident?

Voxpop og kåring af verdens bedste, utopiske løsninger

Fredag d. 15/6 13-15 & Lørdag d. 16/6 10-12
Verdensmålenes Telt (A2)

Læs mere

 

 


Læs mere om begivenhederne her:

 

Relancering af folkesjælen

Har den danske folkesjæl mistet værdier som respekt, fællesskab, gæstfrihed?

Danske kulturelle fænomener såsom design, dramaserier, hygge og kreativitet er succesfulde og efterspurgte eksportvarer i disse år og afspejler en særlig folkesjæl. Som dansker mærker mange dog, at en række grundlæggende værdier er truede, i et stresset og ekskluderende samfund.

Sammenhængskraften og vores omgangsformer er udfordret af fænomener som multi-kulturalisme, migration og globalisering, men også af intern social polarisering, selvcentrering og fremmedangst.

Til folkemødet på Bornholm 2018 relancerer vi i fællesskab folkesjælen: 

Kan vi styrke sammenhængskraften og folkesundheden i samfundet ved at blive mere opmærksomme på folkesjælen og på hinanden i dagligdagen? 

Hør Adda Djørup og den unge forfatter Victor Boy Lindholm give deres inspirerende bud på folkesjælens udfordringer og muligheder anno 2018 og oplev en faciliteret designproces, der skal munde ud i en relancering af folkesjælen. 

 

Hvad:

Debat og designworkshop

Hvornår:

Torsdag d. 14/6
16.30-17.30

Hvor:

Den Sociale Scene (A28)

Hvem:

Victor Boy Lindholm, Adda Djørup, Chora Connection, Rose&Rose m.fl.

Kontakt:

Asbjørn Riis-Søndergaard
asbjorn@choraconnection.dk
+45 53854684

 

 

Mediatation

Start dagen på en bæredygtig måde med en meditation faciliteret af Karen Blincoe. 

Alle kan være med og man behøver ikke at have forudgående kendskab til meditation. 

Efterfølgende er der morgensang faciliteret af bl.a. Mogens Lykketoft. 

 

Hvad:

Morgenarrangement

Hvornår:

Fredag d. 15/6
08.00-08.30

Hvor:

Den Sociale Scene (A28)

Hvem:

Karen Blincoe
Lene Rose Sørensen

Kontakt:

Asbjørn Riis-Søndergaard
asbjorn@choraconnection.dk
+45 53854684

 

 

Tror du på generation verdensmål?

Har danske elever og studerende de rette kompetencer, indsigt og den rette dannelse til at udnytte de muligheder og konkurrencefordele der ligger i FN’s 17 Verdensmål?

Hvordan kan det danske uddannelsessystem bidrage til at levere løsninger på fremtidens udfordringer?

FN’s 17 Verdensmål og 169 delmål rummer et stort potentiale ift. at udstikke retningen for verdens bæredygtige fremtid hen imod 2030. De udfordringer og løsninger der ligger heri, kommer til at præge arbejdsmarkedet og samfundsøkonomien i stor grad.

Det forudsætter dog, at vi som samfund er indstillet på at ruste børn og unge til at kunne udfolde målenes potentiale og er villige til at omstille uddannelsessystemet til at være gearet efter målene – på tværs af alle trin, klasser, fagligheder og niveauer.

Er det danske uddannelsessystem parat til dette?

Lærere, elever, eksperter, politikere og øvrige deltagere i lyttedialogen på Folkemødet vil bidrage til at belyse spørgsmålet:

Tør vi tro på Generation Verdensmål?

 

Hvad:

Debat/lyttedialog

Hvornår:

Fredag d. 15/6
16.30-17.45

Hvor:

Verdensmålenes telt (A2)

Hvem:

Rikke Villumsen, Poul ChristensenNadja Enggaard Lausen, David Rangan, Sarah Louise Muhr, Rie Meyer Sørensen, Steen Hildebrandt, Julian Lo Curlo, Thomas Ravn-Pedersen, Jørgen Nørby og Susanne Crawley Larsen

Moderator:

Karen Blincoe

Kontakt:

Asbjørn Riis-Søndergaard
asbjorn@choraconnection.dk
+45 53854684

 

 

Reality check: Hvordan går det for FN’s 17 Verdensmål?

193 medlemslande vedtog i 2015 FN’s 17 Verdensmål. Her tre år senere er målene på manges læber.

I Danmark har regeringen lavet en handleplan, store virksomheder som Novozymes, Grundfos og Carlsberg m.fl. er allerede meget involveret i målene, flere og flere kommuner begynder at have en strategi herfor, og mange NGO’er og civile organisationer arbejder intensivt med målene.

Noget tyder på at verden bevæger sig i den rigtige retning, og at planen begynder at bide fast for alvor. Alligevel viser rapporter at kendskabsgraden er lav i befolkningen, i kommunerne og hos mange virksomheder – og CO2 udslippet stiger stadigvæk.

Så hvor langt er vi egentlig i Danmark, i Europa og på verdensplan? Når vi målene inden 2030 og kan vi allerede nu bedømme om FN’s Verdensmål er en ubetinget succes for virksomheder, regeringer, kommuner og lokale aktører – for samfundet?

Et ekspertpanel vil gøre status på verdensmålene samt forsøge at tegne et billede af hvor verden står i 2030.

Kom forbi til en højaktuel debat om verdens udvikling og få en kvalificeret status på FN’s 17 Verdensmål både i et dansk og i et internationalt perspektiv.

 

Hvad:

Debat

Hvornår:

Lørdag d. 16/6
13.30-14.30

Hvor:

Pension Slægtsgården
Tænketanken (K9)

 

SDG wheel

 

 

Hvem:

Michael Møller (Generalsekretær, FN Genève) *TBC
Martin Lidegaard (Fhv. Minister, MF Radikale Venstre)
Peder Holk (CEO, Novozymes)
Camilla Brückner (Direktør, UNDP)
Jarl Krausing (International redaktør, Concito)
Sara Krüger Falk (Direktør, Global Compact)
Karen Blincoe (Direktør, Chora Connection)

Moderator:

Niels Lunde (Chefredaktør, Børsen)

Arrangør:

Chora Connection

 

 

Er du årets verdensmålspræsident?

Hvem har de mest geniale løsninger på verdens største udfordringer?

FN’s 17 Verdensmål, 169 delmål og 230 indikatorer blev vedtaget af 193 lande i 2015. 

Målene peger på en lange række af de mest centrale udfordringer verden står overfor i disse år, såsom fattigdom, sult og klimaforandringer. 

Inden for rammerne af disse globale mål, skal der udvikles innovative og bæredygtige løsninger i lokale kontekster – både i de nationale regeringer, i kommunerne, i civilsamfundet og i erhvervslivet. 

Det kræver nytænkning, inspiration samt socialt- og miljømæssigt entreprenørskab. Vi skal derfor øve os i at udvikle nye geniale ideer og løsninger, der kan bidrage til at vi når målene på verdensplan inden 2030. 

På Folkemødet på Bornholm 2018 kårer vi den bedste verdensmålsløsning og inviterer derfor deltagere til at komme med geniale, sjove og utopiske løsningsforslag på verdens største problemer.

Kom forbi Verdensmålenes telt og giv dit bidrag – og kæmp om titlen som årets verdensmålspræsident

 

Hvad:

Voxpop

Hvornår:

Fredag d. 15/6
13.00-15.00

Lørdag d. 16/6
10.00-12.00
16.30-17.00

Hvor:

Verdensmålenes telt (A2)

Hvem:

Asbjørn Riis-Søndergaard
Maria Hørmann

Kontakt:

Asbjørn Riis-Søndergaard
asbjorn@choraconnection.dk
+45 53854684

 

 


KONTAKT

 

Generelle henvendelser

Charlotte Riberholdt
charlotte@choraconnection.dk
+45 53884684

 

Presse og kommunikation

Asbjørn Riis-Søndergaard
asbjorn@choraconnection.dk
+45 53854684

 

Forretningshenvendelser

Karen Blincoe
karen@choraconnection.dk
+45 26361344