Helhedsforstyrrelse #1

Event / Mette Hvid Brockmann

Den første helhedsforstyrrelse blev afholdt d. 10.02.16 og handlede om fællesskabet. Der er behov for at opfinde nye former for bæredygtige fællesskaber, der har fokus på det fælles bedste og som skaber ordentlige forhold for alle, i en tid, der ellers i høj grad er præget af individualisme.

Chora Connection havde inviteret tre relevante initiativer ”Fællespladsen”, ”Landshape” og ”INSP!” til at dele deres erfaring.