Masterclass 1:
Dannelse og verdensmålene

Heldags workshop med 2 eksperter og 2 facilitatorer

Tema: Hvordan skaber vi fremtidens skole?

Hvordan ruster vi eleverne til en verden med store globale udfordringer og klæder dem på til at kunne være med til at løse dem? Hvordan kan verdensmålene og bæredygtig udvikling tænkes ind i uddannelserne?

Det er vigtigt at danske børn og unge får viden om FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er vigtigt både for at sikre det danske samfund, men også som led i udviklingen af fremtidens dannelsesbegreb, hvor dannelse omfatter det at kunne bidrage med handlinger og løsninger til fordel for en bæredygtig verden.

Skal FN’s 17 Verdensmål skrives ind i bekendtgørelserne for folkeskolen og de gymnasiale uddannelser og indgå som del af uddannelsernes almendannende forpligtelse?

Hvad kræves der i forhold til at udfordre og udvikle rammerne – de fysiske såvel som de didaktiske?

Deltagere

Ledere, mellemledere, lærere fra folkeskoler, gymnasier og professionshøjskoler, embedsmænd fra kommunale skoleforvaltninger

Format/proces
  1. Forberedelse til dagen: gennemlæsning af tilsendt materiale, kortlægning af egen problemstilling/behov.
  2. Oplæg, diskussion, sparring med master, bearbejdning af problemstillinger/ udfordringer samt erfaringsudveksling og idégenerering i mindre grupper (max. 9 i hver) med facilitator.
  3. Opfølgning med infomateriale, links, netværk mv.
Outcome/Effekt

Praktiske værktøjer/cases til afprøvning og implementering, netværk med sparring og feedback – mulighed for opfølgning.

Facilitatorer

Karen Blincoe
Direktør, Chora Connection

Helene Bjerre Nielsen
Konsulent, SYTTEN og Chora Connection

 

Tilmelding:

 

Dowload Brochure:

Masterclass 1: Dannelse og Verdensmålene.pdf