Masterclass 5:
Virksomheder og Verdensmålene

Tema:

Virksomhederne anses for at være nøglefaktorer i omstillingsprocessen til bæredygtighed og hermed til implementering af de 17 Verdensmål. Virksomhederne er samfundets spydspidser og innovatører i omstillingsprocessen. Mange er allerede i fuld gang med implementeringsprocessen. Bæredygtig udvikling ses som et fremtidigt konkurrenceparameter. Markedet ekspanderer: bæredygtige fødevarer, – forbrugsgoder, – transportsystemer, – ressourceflows mv. er der flere og flere aktører på markedet, der efterspørger. De tre inviterede masters har hver deres indfaldsvinkel og erfaring på området. De omfatter og har kendskab til både det teoretiske, det praktiske og erfaringsbaserede, det innovative og nytænkende samt det økonomiske incitament.

Masters
Claus Stig Pedersen, Direktør for sustainability, Novozymes
7. november

Claus Stig Pedersen er direktør for bæredygtighed og public affairs i Novozymes A/S og adjungeret professor på Aalborg Universitet. Han er uddannet kemiingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og har en Ph.D. i bæredygtighed, strategi og ledelse. Claus er bestyrelsesmedlem i følgende organisationer: United States Council for International Business (USCIB) Foundation, UN Global Compact Danmark og Verdens Bedste Nyheder. Claus rådgiver nogle af verdens største virksomheder i bæredygtig omstilling.

Kasper Larsen, kommerciel direktør, CCO KLS PUREPRINT
14. november

Kasper er medejer og kommerciel direktør i KLS PurePrint, og har igennem de seneste 10 år arbejdet med de fleste aspekter indenfor en succesfuld grøn omstilling i en SMV. Det har været lige fra de store strategiske analyser og beslutninger til de faktiske implementeringer både i indkøb, produktion, salg, kommunikation og innovation. Kasper vil bidrage med erfaringerne fra denne rejse, både hvad der er lykkedes og hvad der ikke er, hvad der har været svært og hvilke faldgrupper man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at implementere en cirkulær forretningsmodel. Pureprint kan som det kun andet trykkeri i verden producere 100 % biologisk nedbrydelige tryksager.

Søren Riis, Co-founder for GoMore og lektor på RUC
21. november

Søren Riis er med-stifter af GoMore og UrbanWineBox, associeret partner ved Instituttet for Fremtidsforskning og dr.phil. i filosofi. Søren interesserer mig for opstartsvirksomheder og i særdeleshed for deleøkonomiens bidrag til at løse problemer og skabe innovation. Til hverdag er han lektor i filosofi og videnskabsteori på Roskilde Universitet, hvor han er optaget af at kombinere teknologistudier med human- og socialvidenskab. Som forsker beskæftiger Søren sig primært med at analysere og vurdere nye teknologier ud fra sociale og etiske standarder samt kriterier for innovation.

Deltagere

Virksomhedsledere, mellemledere, entreprenører i små og mellemstore virksomheder. Alle, der har en interesse i at udvikle eller opbygge en virksomhed baseret på de 17 Verdensmål og bæredygtig udvikling.

Facilitatorer

Karen Blincoe: Direktør Chora Connection Steinar Valade-Amland: Direktør ThreePointZero

Metode/proces
  1. Forberedelse til dagen: gennemlæsning af tilsendt materiale, kortlægning af egen problemstilling/behov.
  2. Oplæg, diskussion, sparring med master, bearbejdning af problemstillinger/udfordringer samt erfaringsudveksling og idégenerering i mindre grupper (max. 9 i hver) med facilitator.
  3. Opfølgning med infomateriale, links, netværk mv.
Outcome/effekt

Disse tre master classes fokuserer på bæredygtighed som en strategisk og forretningsmæssig vigtig faktor i udvikling af virksomhederne og sikring af adgang til fremtidens markeder. Processerne til at opnå succes vil diskuteres med deltagerne. Disse får adgang til et faciliteret forum med andre ligesindede og der bliver givet viden og værktøjer til at arbejde videre og afprøve erfaringerne i egen kontekst.

Tilmelding:
 

Dowload Brochure:

Masterclass 5: Virksomheder og Verdensmålene.pdf