Masterclass 4:
Kommuner og verdensmålene

Tema:

For at kunne opnå en samfundsmæssig bæredygtig udvikling bl.a. ved at integrere de 17 Verdensmål i det danske samfund er det vigtigt at arbejde systemisk. Infrastrukturen i samfundet skal gennemgå en omstillingsproces. Denne proces kan især varetages af landets 94 kommuner og 4 regioner. Det fremgår også af økonomiaftalen mellem stat og kommuner for 2019, samt af KL’s handlingsplan for verdensmålene.

Der er stor interesse i kommunerne for arbejdet med de 17 verdensmål, og mange spørger: Hvordan gør vi? Hvordan kommer vi i gang med at implementere verdensmålene? Hvordan kan vi bygge videre på det, vi allerede arbejder med?

Chora Connection har derfor udviklet en serie på 3 seminarer baseret på masterclassmetoden, der fokuserer på kommunerne og verdensmålene.

Disse ledes af 3 eksperter, der hver med deres specifikke og personlige viden og ekspertise, vil fortælle om og dele deres erfaringer med delta­gerne.

Masters
Bahare Haghshenas, Senior Manager, Monitor Deloitte Nordic
9. oktober

”75 procent af lederne i de danske kommuner betragter således verdensmålene som vigtige for deres kommune”, ifølge Deloittes rapport ‘Fra globale mål til lokal udvikling, 2018’. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med 180 ledere i kommuner i Danmark, Sverige, Finland og Norge.”

Bahare har ledet Monitor Deloittes udvikling af arbejdet med kommuner og verdensmålene og vil fokusere på UNDP programmet SDG-accelerator.

 

Bo Rasmussen, Kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune
23. oktober:

”Tænk globalt, og handl lokalt. Det slogan har en enig kommunalbestyrelse i Gladsaxe taget alvorligt. FN’s 17 verdensmål skal indarbejdes i den kommende kommunestrategi. Det betyder bæredygtighed over hele linjen” (Thomas Kokholm, Danske Kommuner).

Bo Rasmussen har været initiativtager og har ledet en lang proces med at indarbejde verdensmålsagendaen som en integreret del af det kommunale arbejde i Gladsaxe.

 

Steen Hildebrandt, Professor Emeritus fra Århus Universitet, forfatter, skribent, foredragsholder
30. oktober

Steen skriver: ”I de kommende år vil vi se en række virksomheder, kommuner, organisationer, regioner, lande mm. tage disse verdensmål mere og mere alvorligt. Vi vil se målene blive drøftet, udfoldet og konkretiseret. Vi vil se dem blive taget mere og mere alvorligt. Det gælder i Danmark, men det gælder selvfølgelig overalt i verden”.

Steen vil fokusere på vigtigheden af kommunernes arbejde med verdensmålene og i den kontekst vigtigheden af samarbejde og partnerskaber.

 

Deltagere

Kommunaldirektører, ledere af forvaltninger samt medarbejdere i kommunen.

Facilitatorer

Karen Blincoe
Direktør i Chora Connection

Helene Bjerre-Nielsen
Konsulent, SYTTEN og Chora Connection

Metode/proces
  1. Forberedelse til dagen: gennemlæsning af tilsendt materiale, kortlægning af egen problemstilling/behov.
  2. Oplæg, diskussion, sparring med master, bearbejdning af problemstillinger/ udfordringer samt erfaringsudveksling og idégenerering i mindre grupper (max. 9 i hver) med facilitator.
  3. Opfølgning med infomateriale, links, netværk mv.
Outcome/effekt

Deltagerne vil være i dialog med underviserne. De vil kunne bearbejde deres specifikke problemstillinger og udfordringer i de to netværksgrupper, der oprettes på dagen, således at den opnåede viden og værktøjer kan praktiseres efterfølgende i deltagerens egen kontekst.

 

Tilmelding: