Masterclass 6:
FN’s 17 Verdensmål og fremtidens arbejdsliv

Tema

Denne masterclass giver den nyeste viden om purpose, trivsel og bæredygtigt arbejdsliv på fremtidens arbejdsmarked. Målet med dagen er, at deltagerne får konkrete værktøjer til at implementere bæredygtige strategier på arbejdspladsen og dermed imødekomme fremtidens omstillingskrav i tide.
Hovedtemaet er virksomhedens strategiske og taktiske eksekvering i forhold til FN’s verdensmål nr. 8 (Anstændige Jobs).

Masterclassen præsenterer to tilgange til fremtidens arbejdsliv:

Purpose v/ Erik K. Østergaard – Strategisk og taktisk virksomhedsudvikling baseret på formål og mening i kontekst af FN’s 17 Verdensmål.
Fremtidens succesfulde virksomheder har purpose i DNA’et og har klare strategier for hvordan deres forretningsaktiviteter understøtter bæredygtig samfundsudvikling. De formår at tiltrække og fastholde ressourcer ved at have en klar og attraktiv bæredygtig identitet.

Trivsel v/ Yun Ladegaard – Bæredygtige arbejdspladser, der sikrer trivsel, effektivitet og menneskelig udvikling.
Succesfulde virksomheder tiltrækker og fastholder talenter og medarbejdere gennem bæredygtige indsatser, der understøtter menneskelig udvikling og fællesskab.

De to tilgange til fremtidens arbejdsliv vil blive præsenteret og diskuteret med deltagerne, hvorefter deltagerne får mulighed for at bidrage med indsigter og erfaringer samt sparre med masteren.
Begge masters er eksperter, der har fingeren på pulsen i forhold til pioner-cases, nye tiltag og seneste forskning inden på området.

Denne masterclass er en del af flere masterclasses om verdensmålene i forskellige kontekster – tjek www.choraconnection.dk for mere information.

Masters

Erik K. Østergaard
Leder, partner og rådgiver omkring forandringsledelse, organisatorisk transformation og bæredygtig ledelse.

Yun Ladegaard
Ph.d. Cand. Psych. Leder af erhvervsrettede indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme, Institut for Psykologi, Københavns Universitet samt ekspert i en række udvalg.

Metode/proces
  1. Forberedelse til dagen: gennemlæsning af tilsendt materiale, kortlægning af egen problemstilling/behov.
  2. Oplæg, diskussion, sparring med master, bearbejdning af problemstillinger/ udfordringer samt erfaringsudveksling og idégenerering i mindre grupper (max. 10 i hver) med facilitator.
  3. Opfølgning med infomateriale, links, netværk mv.
Outcome/Effekt

Denne masterclass fokuserer på, at deltageren skal kunne agere i forhold til fremtidens krav om inddragelse af bæredygtighed i forhold til medarbejdere og arbejdspladsen. Herunder får deltageren adgang til et faciliteret forum med andre ligesindede.
Der bliver givet viden og værktøjer til at arbejde videre med emnerne i egen kontekst.

Facilitatorer

Karen Blincoe
Direktør, Chora Connection

Cathrine Sort
Projektleder, Chora Connection

Tilmelding:

Dowload Brochure:

Link