Flygtninge giver deres bud på en bæredygtig fremtid

Nyheder
Chora Connection har i samarbejde med GAIA Education, GAIA Trust og Røde Kors netop afsluttet første modul af S.E.E.S, der uddanner flygtninge i bæredygtighed. Her kan du læse mere om flygtninges visioner for en mere bæredygtig fremtid.
På Avnstrup asylcenter er 23 asylansøgere de sidste 6 uger blevet undervist i bæredygtig lokalsamfund og fødevareproduktion. Undervisningsforløbet, der bærer titlen S.E.E.S, er et samarbejde mellem Chora Connection, Gaia Education og Dansk Røde Kors. Den sidste uge af undervisningen arbejdede deltagerne med FN´s 17 verdensmål. Deltagerne fik til opgave, at lave visioner for hvordan de ønsker deres lokalsamfund skal se ud i 2030 med udgangspunkt i verdensmålene. De blev de bedt om hver især at komme med bud på, hvordan de personligt vil bidrage til at det lykkes.

Uddannelse til alle

Gennemgående for alle grupper var fokus på uddannelse. Som Valieh fra Afghanistan pointerede er det helt essentielt for at vi kan nå målene som verdenssamfund at folk forstår målene, og derfor er uddannelse meget vigtig.

En af grupperne har en fælles vision om at etablere en skole. ”Vi vil gerne lave en skole. Uddannelse er det vigtigste. Hvis ikke vi har det kommer vi ingen steder.”, fremlægger Mohammed Yagubi fra Afghanistan.

Gruppen beskriver de forskellige programmer skolen skulle have; ernæring, vedvarende energi, landbrug, mm. Formålet med skolen er at give folk i lokalsamfundet det samme udgangspunkt og forståelsesramme. Skolen skal have praktiske værksteder, hvor der kan fremvises eksempler for bæredygtige løsninger.

19-årige Abdelrahman fra Syrien bidrag lyder: ”Jeg vil have en god uddannelse og undervise frivilligt i fattige lande. Jeg vil gerne samarbejde med en masse mennesker.”. Flere af grupperne tilbyder at de gerne ville stå til rådighed og forklare andre om målene og dele den viden de har fået gennem de sidste 6 uger.

Økologisk fødevareproduktion

Et andet centralt tema for grupperne er økologisk fødevareproduktion. En af grupperne fremlægger hvordan de ønsker at alt produktion i deres lokalsamfund i 2030 skal komme fra landbrug basseret på permakultur principper. De pointerer vigtigheden af lokal produktion, og at der skal være mindre brug af maskiner i landbruget, for at give flere arbejdspladser og en cirkulerende bæredygtig økonomi.

Fawzia fra Afghanistan fortæller om hvordan hendes bidrag skal være at starte et økologisk landbrug med lokale ansatte, der kan holde gang i den lokale økonomi.

En anden gruppe beskriver hvordan der i deres lokalsamfund i 2030 skal være både private og fælles haver. ”Hver hus skal have sin egen køkkenhave, så man kan være selvforsynende. Haverne skal være økologisk dyrkede. Der skal også være en fælles frugthave, som alle kan bruge. Noget af det frugt der bliver produceret i den fælles have, skal sælges og overskuddet skal gå til nødhjælp og fattige.”

Stop brugen af fossile brændsler

Et bæredygtigt lokalsamfund skal ifølge flere af grupperne gøre brug af vedvarende energikilder og afbrænding af fossile brændstoffer skal derfor være stoppet inden 2030.

Mange nævner hvordan de personligt vil nedsætte deres forbrug og tænke over hvor den energi de bruger kommer fra. Laith en ung mand fra Kuvait slår fast at hans bidrag skal være at arbejde for at der bruges solenergi frem for kul. 

Mere samarbejde og tillid

Det samfund mange af grupperne ser for sig skal være samfund med mere samarbejde og forståelse. Det skal være et samfund hvor man deler med hinanden og hvor ressourcer bliver fordelt lige.

Maryam en ældre kvinde fra Afghanistan udtaler: ”Jeg vil fremme forståelse og lære min nabo at kende.” Det samme vil Valieh. Hun mener ikke vi kan nå målene hvis ikke vi har tillid til hinanden. Hendes bidrag er derfor at arbejde med kommunikation og derigennem fremme tillid mellem mennesker.

En af grupperne kommer med et konkret eksempel på hvordan man kan fremme tillid i et lokalsamfund: ”Vi vil åbne en butik, hvor lokale giver tøj til hinanden. Vi tror på at man ved at bytte tøj kan skabe større forståelse og tillid for hinanden.”