Idécamp om MY17

Nyheder
Chora Connection inviterede torsdag d. 24/8, 10 vidt forskellige aktører til idécamp, med det formål at udvikle den nye prototype MY17, der sigter mod at få forbrugere, borgere og almindelige mennesker i det danske samfund til tænke og leve mere bæredygtigt. Rammerne for MY17 er FN's 17 Verdensmål.
10 aktører fra forskellige brancher, organisationer og virksomheder var inviteret med til at brainstorme og idéudvikle konceptet for MY17, der har til hensigt at skabe mindset og adfærdsforandringer i det danske samfund.

Til at kickstarte dagens møde havde Chora inviteret to oplægsholdere, hhs. Mikael Bellers Madsen (Concito) og Esther Nørregård-Nielsen (Rådgivende sociologer).

De to oplæg satte præmissen for dagens arbejde, med faglige input omkring den nuværende klimasituation, behovet for ‘action’, samt de teoretiske forudsætninger for adfærdsforandringer i sociale kontekster.

Deltagerne fik hver især mulighed for at præsentere en række unikke ideer, der efterfølgende blev behandlet i workshop-grupper, inden ideerne blev præsenteret i plenum.

Hensigten er, at ideerne efter idécampen skal være så konkrete at de kan realiseres med det samme. Næste skridt er at Chora Connection samler op på ideerne og indkalder relevante og interesserede partnere til at videreudvikle og igangsætte relevante tiltag.

Følg med via www.choraconnection.dk for at holde dig orienteret omkring resultaterne fra idécampen og øvrige MY17 aktiviteter i efteråret 2017.

Se billeder fra dagens idécamp i højre kolonne.

Læs mere om MY17 her.

Teaserfilm for MY17:

https://vimeo.com/222830031