Go2WOOD Manifest

News
Den 27. oktober 2016 samlede Go2WOOD de vigtigste aktører fra hele træ-industriens værdikæde, til en heldags workshop og konference, der havde til formål at fremme træ som fremtidens bæredygtige bygningsmateriale. Dagen resulterede i Go2Wood manifestet, et dokument der fremhæver de vigtigste handlinger for industriens fremtidige udvikling. Her følger Go2WOOD konferences konklusioner:
1. Kommunikation

Vigtigheden i at kommunikere værdien i træ som materiale, samt den ekstra værdi træ tilfører, er essentiel.

 • Etablere og vedligeholde et niveau af bevidsthed hos de vigtigste influencers i træ-relaterede industrier.
 • Opnå FN’s 17 verdensmål samt opbygning af en mere resilient bio-region. Effektiv kommunikation af ny data, innovative metoder og tværdisciplinære processer
 • – Oprette en informationsportal for private og virksomheder der vil have bedre forståelse for bæredygtig træ som et forbrugervalg. Hvad er fordelene på kort og lang sigt?

2. Uddannelse

Uddannelse er essentiel for at opbygge og vedligeholde bevistheden om træ som byggemateriale i samfundet.

 • Viden om træ skal styrkes på alle niveauer af samfundet, fra børnehaven til folkeskolen og universitetet.
 • En integreret kombination af eksperimental oplæring på tekniske skoler, praktisk erfaring, ingeniørviden og materiel viden som i tektonisk arkitektur.
 • Skab lokal undervisning med global rækkevidde, både virtuel men også hovedsageligt i fysiske rammer.

3. Research

Udvid den tilgængelige viden omkring træ. Byg en omfattende vidensplatform, med evidens-baseret data.

 • Hovedkategorierne skal inkludere ingeniørviden, skovbrug og arkitektur.
 • Opstilling af nyt rammeværktøj til at måle indvirkningen af træ.
 • Co-creation af en open source database med info om træ, på tværs af landegrænser.
 • Sponsorat af demonstrationsprojekter baserede på videnskabelig research med målbar beviser for, hvordan træ med succes understøtter den tredobbelte bundlinie – social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

4. Hvilken rolle for træ?

Hvilken rolle spiller træ, i forhold til at opnå FNs 17 verdensmål inden 2030?

 • Hvordan passer træ ind i dag?
 • Hvordan kan det forme fremtiden?li>

5. Fortalere for træ

Fortæl historien om træ ved at skabe træ-ambassadører.

 • – Events som Go2WOOD og handlingsorienterede initiativer så som Frank Erichsen og Aarhus arkitektskoles træ-pavilion hvor design og udførelse var integreret, er med til at gøre træbygninger til levende eksempler.
 • AFSKAF de negativer myte om træ – især i relation til ikke-bæredygtig skovbrug, klimaforandring, trusler mod biodiversitet og minimale fordele for samfundet.
 • Skab gennemsigtighed omkring fordelene og ulemperne ved brugen af træ.

6. Portefølje af ikoniske modeller

For at inspirere og understøtte innovation, samt give mod til at være transformativ.

 • En samling der skal vise hvad der er muligt, og skabe forståelse for det store potentiale der er i brugen af træ.
 • Det er nødvendigt at porteføljen er af højeste kvalitet – for at bekæmpe myter og rygter.
 • Opdatering af den offentlig bevidsthed omkring træ – gøre klart at træ er et af de bedste materialer der kan benyttes.li>

7. Partnerskaber søges

Udvikling af nye, aktive partnerskaber, hvor forskellige stakeholders samarbejder om at udvikle initiativer der accelerere innovationen indenfor træ.

 • Udvidelse af inter-disciplinære metoder, som demonstreret af Go2WOOD konferencen, ved samarbejde mellem og integration af træindustriens mange organisationer, materialer og instrumenter.

8. Identificer finansiering

Der er mange forskelliger finansieringskilder der kan understøtte innovation.

 • Finansiering er nødvendig for at skabe, udvikle og sprede budskabet.

9. Historien bag og et nyt vokabularium for træ

Skab forståelse for den rolle træ har for mange generationer i vores samfund, fra fortid til nutid og fremtid, virkeligt og opfattet, set og oplevet.

 • Understøt de transformative egenskaber i træ, fra ‘the sensual to the sensible’.
 • Træ har betydet 1000 ting for 1000 folk i 1000 år. Skab et fornuftigt, værdi-baseret vokabularium til at beskrive træ, for at skabe forandring og inspirere nye ideer.

10. Politisk framework og inspiration

Formidling af opdateret information, rettet mod offentlige administrationer, for at promovere træ.

 • Udarbejd årlige anbefalinger og oplys den nationale regering om effektive danske muligheder inden for skovbrug, industrielt design og byudviklingen i relation til træ.
 • Udarbejd best practices retningslinier, som kan rådgive danske kommuner om de bedste måde at bruge træ på.
Del artikel: Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook