Guide til Verdensmålene

Amb17ion
En guide til at forstå verdensmålene som en enestående mulighed for at bringe kommuner og regioners bæredygtige samfundsudvikling til et nyt niveau.

Om denne guide

Verdensmålene er hvor tids vigtigste ramme for bæredygtig udvikling, både som analyseredskab og som systemdesign.

Kommunerne har en helt særlig mulighed for at skabe bæredygtig og resilient udvikling med FN’s Verdensmål.

Chora Connection kan ud fra et helhedsperspektiv identificere unikke brændende platforme, facilitere multifaglige kompetence teams, skabe nye forbindelser og innovative bæredygtige løsninger.

På den baggrund har Chora Connection samlet vores erfaringer og udviklet en guide til, hvordan kommuner og regioner kan arbejde med Verdensmålene i praksis.

“Be a global citizen. Act with passion and compassion. Help us make this world safer and more sustainable today and for the generations that will follow us. That is our moral responsibility.”FN’s generalsekretær Ban-KI Moon i forbindelse med vedtagelsen af FN’s verdensmål”

Kommuner og regioner: pionerer i den bæredygtige omstilling

De danske kommuner og regioner spiller en helt central rolle i realiseringen af verdensmålene, som forudsætter et tæt samarbejde med bl.a. borgere, virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer.

Derfor er det opløftende, at mange aktører indenfor den offentlige og private sektor har taget Verdensmålenes dagsorden og rammeværk til sig, med mange gode eksempler på værdiskabende, bæredygtighedsfremmende tiltag til følge.

Vi vil med denne guide orientere om vores bidrag til at:

  • Dele erfaringer, udvikle nye løsninger og sammen udbrede Verdensmålene som ramme for den bæredygtige omstilling.
  • Synliggøre Verdensmålenes betydning og relevans for kommuner og regioner, fra den enkelte borger til det politiske lederskab.
  • Aktører på tværs af samfundet kan navigere i Verdensmålenes kompleksitet
  • Igangsætte innovative initiativer til værdiskabelse gennem arbejdet med Verdensmålene.

Arbejdet med Verdensmålene:

  • Giver en mulighed for klart at identificere, hvordan klimaforandringer påvirker social og økonomisk udvikling. Indsatser og investeringer kan fokuseres til at ramme flere bundlinier.
  • Forudsætter, at der arbejdes helhedsorienteret med at identificere relationer og sammenhænge mellem de 17 Verdensmål.
  • Sætter med mottoet Leave no one behind fokus på alle grupper i samfundet, også de mest udsatte. Det er altafgørende for den lokale bæredygtige udvikling, at der skabes en åben og inkluderende indsats og omfatte alle aktører – top-down og bottom-up.
  • Lægger op til, at vi samarbejder og deler visioner, viden og erfaringer gennem regionale, nationale og internationale netværk.
  • Er en enestående chance for at bringe bæredygtig samfundsudvikling til et nyt niveau.
  • Kræver handling, hvis de skal implementeres før 2030. Der er tale om både kortsigtede såvel som langsigtede initiativer.

Danmark, Kommunerne og Verdensmålene

Handlingsplan: Den danske regering offentliggjorde i marts 2017 Handlingsplan for FN’s Verdensmål – Danmarks opfølgning på FN’s Verdensmål.

I denne prioriteres områderne: Vækst og velstand, mennesker, miljø og klima samt fredelige og trygge samfund.

I juni 2017 kom den danske regering med den første frivillige afrapportering til FN om den danske implementering af verdensmålene, hvor Kommunernes Landsforening bl.a. påpeger at: Som ansvarlig for størstedelen af de offentlige ydelser i Danmark er både kommuner og regioner centrale partnere i opnåelsen af FN’s Verdensmål i 2030 og for at levere i forhold til de i handlingsplanen udpegede prioriteter.

I sidste afsnit i ’Aftaler om den kommunale og regionale økonomi 2018’ står følgende: ”Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at samarbejde om at opfylde FN’s verdensmål. Visionen er at fastholde et frit, rigt og trygt samfund i Danmark ved løbende at indtænke bæredygtig udvikling i politiske tiltag. Parterne er enige om, at der er behov for at skabe partnerskaber på tværs af samfundet for at opnå verdensmålene og opfordrer øvrige aktører til at støtte op om opnåelsen af verdensmålene.

Se guiden med de 6 strategiske trin og anbefalinger her.