En inside-out tilgang til vores fælles fremtid

Nyheder
Tillid, ansvar og nærvær var nogle af de begreber der var i fokus til Chora Connections anden timeout-session med titlen "En inside-out tilgang til vores fælles fremtid". Her fik deltagerne bl.a. mulighed for at prøve folkevandringsmetoden, samt lytte til Carsten Ohm og Sonja Ohlsson erfaringer med at skabe tillid og mental resiliens.

Chora Connection havde d. 23/11 sin anden timeout-session, denne gang med fokus på inside-out tilgange til at leve mere bæredygtigt.

Timeout-sessionen er et tilbagevende event hos Chora Connection, hvor vi sætter fokus på hvordan man som menneske kan leve og tænke mere bæredygtigt.

Til det første event satte vi fokus på spiritualitet og havde i den forbindelse besøg af den anerkendte healer og spirituelle coach Mary Aver. I anden timeout-session havde vi inviteret Carsten Ohm (Folkevandringen) og Sonja Ohlsson (Brahma Kumaris) til at holde inspirerende oplæg om meditation, dialog og vandring som metoder til at opnå en større grad af tillid og overskud i sit liv.

Sonja indledte med at fortælle om hendes oplevelser af samfundstendenser såsom stress og de muligheder der ligger i meditation og en mere udpræget less-is-more livsstil. Hun kom herunder også ind på Brahma Kumaris virke som spirituel organisation, der bl.a. er involveret i FN og FN’s 17 Verdensmål.

Herefter gav Carsten Ohm et kort oplæg til dialog omkring væsentlige spørgsmål relateret til bæredygtighedsdagsordenen, inden alle deltagere begav sig ud på en aftenvandring på Nørrebro. Inden vandringen fik alle udleveret et spørgsmål der herefter skulle vendes to og to.
Undervejs blev grupperne spredt, hvorefter et enkelt spørgsmål udleveredes til hver enkelt som hermed fik mulighed for at reflektere over dette spørgsmål på vejen tilbage til Chora Connection.

Vandringsmetoden, der indebærer spørgsmål, dialog og refleksion, er baseret på Carsten Ohms erfaringer med at arrangere “Folkevandringen – danmarks nye walk & talk”. I Folkevandringen går deltagerne 8 km og engagerer sig her i “livgivende nysgerrige samtaler med spørgsmål, der i planlagte sekvenser skaber rum for refleksion, nye tanker og nye veje fremad” (Folkevandringen.dk).

Til Chora Connections timeout-event om Inside-Out tilgange fik deltagerne lov at opleve en mini version af folkevandringen, samtidig med at få mulighed for at at lære forskellige tillidsskabende teknikker, øvelser og refleksioner.

Følg med i Chora Connections nyhedsbrev for at blive inviteret til den næste timesession i det nye år. Sign up til nyhedsbrevet her.