Mens vi venter på asyl

Nyheder
Uddannelse er for mange flygtninge afgørende for at muligøre integrationen i modtagerlandet, såvel som re-integrationen i hjemlandet. Chora Connection har i samarbejde med Røde Kors og Gaia Education netop færdiguddannet 39 asylansøgere i bæredygtighed og økologisk fødevareproduktion. Initiativet, der bærer titlen S.E.E.S, er en prototype på fremtidens uddannelsesindsats for flygtninge og et konkret svar på to af dagens største udfordringer; flygtningekrisen og den presserende miljøkrise.
Bæredygtig uddannelse for flygtninge
Vi lever i en tid med sammenfald af kriser af miljømæssig, social og økonomisk karakter. En af de helt store konsekvenser heraf er den nuværende flygtningekrise. FN vurderer, at mere end 60 millioner mennesker er fordrevet fra deres hjem, og at klimaforandringer og relaterede konflikter vil fordrive endnu flere i nærmeste fremtid. Et faktum, der understreger den indbyrdes forbindelse af de nuværende kriser og behovet for integrerede løsninger. Mens den aktuelle flygtningesituation kan ses som en isoleret social udfordring, kan den også anskues i sammenhæng med den større mål om bæredygtig udvikling.

Sidste år indledte Chora Connection et samarbejde med Røde Kors og Gaia Education om et nyt helhedsorienteret 6-ugers undervisningsforløb i bæredygtighed og økologisk fødevaresystemer for voksne asylansøgere. Projektets formål var at give deltagerne viden og kompetencer til at tage aktivt del i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Projektet ønskede hermed at styrke deltagernes muligheder for meningsfuld aktivering og integration i det danske samfund såvel som re-integration i deres hjemlande. Gennem to undervisningsforløb er 39 asylansøgere nu blevet uddannet.

Ny viden og kompetencer
Undervisningen introducerede blandt andet metoder til fællesskabsopbygning, cirkulær økonomi, fødevareproduktion baseret på permakulturprincipper og -metoder, samt FN’s 17 verdensmål. For mange af deltagerne var det første gang, de modtog undervisning, og for endnu flere var det første gang, de hørte om klimaforandringer og begrebet bæredygtighed. De 6 ugers undervisning var derfor på mange måder øjenåbnende og inspirerende for de to hold asylansøgere.

Udover at give nye kompetencer og viden omkring bæredygtighed, var det også et vigtigt mål for undervisningen at gøre hver enkelt deltager opmærksom på egne ressourcer. Begge dele var med til at give deltagernes erfaringer med landbrug og selvforsyning fornyet relevans, hvilket gav flere af deltagerne selvtillid og en ny forståelse af deres egen kunnen.

Praktisk arbejde i haven
Undervisningen kombinerede teori med praktisk, udendørs arbejde i asylcentrets have. Begge hold deltog i etableringen af en permakulturhave. I haven er der plantet en mindre skovhave, bygget kompost, urtespiral, højbede og drivhus til brug af centerets beboere. De praktiske aktiviteter i haven har bidraget til at demonstrere dyrkningsmetoder, men havde også en tydelig virkning på deltagernes trivsel og motivation.

For flere af deltagerne var det uden tvivl de udendørs aktiviteter, der var mest appellerende. Det var tydeligt, hvordan netop arbejdet i naturen og det velkendte hjemmefra var med til at få tankerne væk fra dagligdagens problemer og give en ny indstilling og optimisme.

Nye relationer og netværk
Udover ny viden gav undervisningen også anledning til nye venskaber på tværs af kulturer. Følelsen af at være del af et fællesskab havde en meget positiv indvirkning på den fysiske og psykiske trivsel hos deltagerne. Mange gav udtryk for at få ny energi og selvtillid af at være en del af gruppen. Den sociale kontekst var derfor af særlig betydning for at deltagerne kunne tilegne sig ny viden og kompetencer.
Undervisningen har også faciliteret møder med personer, grupper og netværk i Danmark og præsenteret udenlandske bæredygtighedsinitiativer til stor inspiration for deltagerne.

Visioner for en bæredygtig fremtid
Undervisningsforløbet inkluderende forskellige øvelser til at udforme visioner for fremtiden og tage stilling til hvordan man som enkeltperson eller gruppe kan bidrage til en bæredygtig omstilling. Flere af deltagerne formulerede ønsker om at arbejde inden for økologisk fødevareproduktion, med salg af økologiske produkter eller med undervisning inden for området – og det gerne i Danmark.

Der var blandt deltagerne også en anerkendelse af de potentielle forhindringer, de måtte møde. Flere udtrykte behov for mere uddannelse, dansk sprogkundskab, finansiel støtte og vigtigst af alt personer at arbejde sammen med.

Uddannelse af flygtninge er for nylig blevet udnævnt til et at de helt store fokuspunkter på uddannelsesområdet i Europa. SEES er et eksempel på en helhedsorienteret uddannelsesindsats, der tager udgangspunkt i den menneskets situation og ressourcer, og samtidig sigter mod en langsigtet bæredygtig udvikling. Forhåbentligt kan initiativer som dette tjene til inspiration til andre, der arbejder med uddannelse- og aktiveringsindsatser for flygtninge.