Ny ledelse i Chora Connection

Nyheder

Karen Blincoe overtager pr. 1/4 2016 ledelsen af Chora Connection.

Karen Blincoe er således leder af og bestyrelsesformand for Chora Connection.

Karen har bl.a. været direktør for Schumacher College, UK, stifter af og direktør for ICIS Foundation (International Center for Creativity, Innovation and Sustainability), DK, gæsteprofessor på Brighton University, UK, formand for Danske Designere og Vice-president af Icograda (The International Council of Graphic Design Associations).

Karen har i mange år arbejdet med og for bæredygtighed ud fra et helheds/holistisk perspektiv. Arbejdet er fokuseret på organisationsudvikling, uddannelse og design i en national såvel som i en international kontekst.

I forbindelse med overtagelsen udtaler Karen følgende:

“Chora Connection er nu i en dynamisk udvikling. Fremadrettet vil vi styrke arbejdet for at opfylde visionen om at skabe resiliente og bæredygtige samfund. Udgangspunktet vil være arbejdet med de 17 verdensmål, bredt forankret gennem konkrete tiltag i samfundet”.