Nyt fra resiliensområdet

Nyheder
Chora Connections projektleder inden for Resiliens, Jonas Kroustrup har kontor i Århus og samarbejder med en lang række aktører og partnere i norden. Herunder kan du læse en kort status fra Århus.
Chora Connections projektleder inden for Resiliens, Jonas Kroustrup har kontor i Århus og samarbejder med en lang række aktører og partnere i norden. Herunder kan du læse en kort status fra Århus.

Vores projektleder i Aarhus Jonas Kroustrup arbejder pt. på at udvikle en række prototyper og partnerskaber relateret til udbredelsen af resiliens– i Danmark og norden.
I tirsdags gav Jonas et oplæg om den organisatoriske og samfundsmæssige tilgang til resiliens med udgangspunkt i erfaringer fra kommunerne. Dette skete til konferencen ‘Social resiliens – udvikling af gensidigt forpligtende relationer i fællesskaber med børn og unge.’

Læs mere om konferencen her.

Jonas arbejder også på at Chora Connections arbejde med at implementere FN’s 17 verdensmål i højere grad vil understøtte resiliens i kommunerne.

I næste uge holder Jonas oplæg og deltager i paneldebat i forbindelse med debatmødet Robusthed i praksis, hvor han sætter fokus på temaet: Resilient byplanlægning, organisering og ledelse. Tilmelding via link.

Debatmødet er relateret til udgivelsen af bogen Robusthed i praksis, hvor Jonas har bidraget med et kapitel.
Jonas har også for nylig bidraget med en artikel om Vejles resiliensstrategi udviklet i samarbejde med Public Governance International.

Fornylig havde Chora Connection desuden besøg af Konstantina Karyadi, associeret direktør for 100 Resilient Cities aktiviteter i Europa og mellemøsten.

Jonas har tidligere været Chief Resilience Officer i Vejle, som en del af dette samarbejde.
På baggrund af dette møde undersøger Chora Connection nu mulighederne for at etablere et partnerskab med 100 Resilient Cities ang. et nyt netværk for resiliente indsatser i norden.

Hold dig orienteret ang. det videre forløb via www.choraconnection.dk.