Camilla Bjerre Scheffel
Bestyrelsesmedlem

Camilla Bjerre Scheffel er uddannet Landskabsforvalter fra Københavns Universitet. Camilla arbejder med råstofplanlægning og -sagsbehandling i Region Syddanmark i Vejle, og hun har tidligere været ansat i Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet.

Camilla har været medlem af Chora Connections bestyrelse siden maj 2014.