Kirsten Brosbøl
Bestyrelsesformand

Mail:
Kirsten.Brosbol@ft.dk

Sharing is caring: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Kirsten Brosbøl er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og fhv. Miljøminister. Hun er initiativtager til og formand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene (2030-Netværket), som tæller over 1/3 af folketingets medlemmer med repræsentation fra alle partier.

Kirsten har arbejdet intenst med Verdensmålene siden hun var Miljøminister, hvor hun var aktiv i den danske indsats frem mod vedtagelsen af målene. Som formand for 2030-Netværket har hun arbejdet aktivt for at forankre verdensmålene i folketingets arbejde, fremme implementeringen af 2030-dagsordenen i Danmark, samt fremme kendskabet til Verdensmålene generelt. Hun er en brugt foredragsholder og inspirator ift. hvordan Verdensmålene omsættes til konkret handling. Kirsten genopstiller ikke ved det kommende Folketingsvalg, men fortsætter sit stærke engagement i at verdensmålene, bl.a. gennem sin formandspost i CHORA 2030.

Sharing is caring: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook