Niels Elers Koch
Bestyrelsesformand

niels@choraconnection.dk

Niels Elers Koch er adm. direktør og chefredaktør for Trap Danmark A/S. Han er professor og dr.agro. samt tidligere leder af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han har desuden arbejdet med skov- og landskabsforvaltning samt været præsident for verdensorganisationen for skov- og landskabsforskning (www.iufro.org).

Niels er medlem af forretningsudvalg og bestyrelse for IUFRO (www.iufro.org) samt medlem af bestyrelsen for Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs bestyrelse (www.rdgs.dk).

Niels er formand for Chora Connections bestyrelse samt medlem af forretningsudvalget og var med til at grundlægge organisationen.