Ole Fogh Kirkeby
Bestyrelsesmedlem

Ole Fogh Kirkeby er forfatter, foredragsholder og professor emeritus i Filosofi og Ledelse ved Copenhagen Business School. Han har en doktorgrad i filosofi og har udgivet et utal af bøger. Han stiftede i 2002 Center for Art and Leadership, der er tilknyttet CBS og arbejder i dag med kunst og filosofisk ledelse. Han har således genskabt den klassiske, græske samtale- og ledelsesdisciplin, protreptikken.

Ole har været medlem af Chora Connections bestyrelse siden maj 2014.