Processer

Chora Connection specialiserer sig i facilitering af innovative samskabelses-processer via en række gennemtestede værktøjer og metoder, der skaber den rette kontekst og det rette flow for organisationsudvikling, inspiration, meningsskabelse og løsning af komplekse problemer.

 

Kendetegnende for Chora Connection er Q5-processen, hvor forskellig ekspertise og erfaring samt divergerende synspunkter sammenbringes som vigtige ingredienser i skabelsen af innovative og bæredygtige løsninger på samfundsmæssige problemer.

Metoden er baseret på diversitet og holisme. Tilgangen har vist sig at være et meget effektivt redskab til facilitering af de samtaler, der er nødvendige for at afdække det skjulte potentiale i organisatorisk innovation og udvikling. Den kan også være en kilde til inspiration og meningsskabelse.

Kontakt:
Vores projektledere eller
info@choraconnection.dk
+45 53884684

  • Q5 workshoppen er designet som et samskabelsesprojekt inden for rammerne af FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

  • Alle deltager aktivt og opnår ny indsigt i de 17 Verdensmål

Services
Partnerskaber
Vi er en neutral platform, som udvikler innovative partnerskaber der fokuserer på at skabe lokal, national og global forandring
Læs mere
Processer
Vi faciliterer innovative samskabelsesprocesser, der anvender en række værktøjer og metoder til at løse komplekse problemstillinger
Læs mere
Prototyper
Vi udvikler eksperimenterende prototyper som tester forskellige modeller og produkter på bæredygtige løsninger
Læs mere