Growing Impact Project

Urban farming i socialt belastede områder
Nyt projekt skal være kombineret bæredygtigt opholdsrum, byfarm samt skabe jobs i socialt belastede områder.
Hvad: 
Bæredygtigt designede byfarme i socialt belastede områder – et multifacetteret og bæredygtigt byggeprojekt, der både fungerer til produktion af fødevarer, som socialtudviklende opholdsrum samt som katalysator for jobskabelse.

Hvorfor:

Formålet med GROWING IMPACT PROJECT (GIP) er at bruge innovative former for fødevareproduktion centralt i den ghetto-kategoriserede Finlandsparken i Vejle, samt i Røde Kors’ Asylcenter Jelling, som en fælles ramme for at skabe jobs, øge livskvalitet, etablere engagerende, lokale fælleskaber, lokal involvering og inkludering. Dermed skabe nytænkende tilbud om hjælp til selvhjælp for målgrupperne ved at tilbyde kompetenceudviklende undervisning, praktikforløb og sociale arrangementer, der kan være en katalysator til at målgruppen får værktøjer til mestre livet, danne grundlag for bedre integration og samtidig øge deres chancer for at komme i job eller uddannelse.

Formålet er hermed først og fremmest at skabe jobmuligheder og praktikforløb i det danske samfund for langtidsledige kvinder, som har svært ved at komme i arbejde, for utilpassede unge i ghettoer, samt hos de asylansøgere, der opnår opholdstilladelse.

Formålet er dernæst at skabe nye tværkulturelle fælleskaber samt sikre bedre integration.

Rolle: 

Chora Connection er initiativtager, projektudvikler og partner i GIP og arbejder i øjeblikket på fundraising og projektudvikling.

Hvem:

Projektpartnerne er Chora Connection, Vejle Kommune, Røde Kors og Human Habitat (Impact Farm). Partnerne planlægger et forløb til konstruktion og opsætning af begge farme, hvor den primære målgruppe i indledende praktikker er med til at lave komponenter og moduler til farmene, og ligeledes er med til selve opbygningen og opdyrkning og beplantning.

Kontakt

Projektleder
Maria Hørman
Mariah@choraconnection.dk

Media