MATChE

Circular Economy in Danish industry - readiness and tailormade development processes
En ny prototype finansieret af Dansk Industri og faciliteret af DTU med fokus på indførelse af cirkulær økonomi i danske virksomheder. Chora Connection bidrager til en 3-årig udviklingsfase.
 

Hvad: MATCHÉ er den første digitale benchmarking-platform for parathed på området for cirkulær økonomi i Danmark.

Værktøjet sigter mod at hjælpe danske produktionsvirksomheder, der overvejer at overgå til den cirkulære økonomi.
Værktøjet kan bruges af industriprofiler i rådgivende stillinger (konsulenter, kommuner, forskningsinstitutioner osv.)
Virksomheder kan få udført en parathedsvurdering her.

Læs mere om MATCHÉ-applikation og se, hvordan virksomheder kommer i gang her.

Rolle: Chora Connection er strategisk partner (konsulent) og understøtter netværks- og kommunikationsaktiviteter.

Vigtige milepæle:

  • Evaluering af min. 100 danske virksomheder i forhold til CØ-parathed
  • Min. Ti CØ-pilotprojekter, der har implementeret overgangsvejene for CØ
  • Min. 500 personer er involveret i kommunikations- og netværksaktiviteter i forbindelse med projektet
  • Min. 5000 har haft adgang til og brugt portalen til MATCHÉ-platformen
  • Optimering af værdiskabelsen for de involverede virksomheder
  • Øgede markedsandele som følge af nye tjenester
  • Reduktion i forbrug af råvarer, affald og udledning af kuldioxid i produktionen

Tilmeld dig MATCHÉ-nyhedsbrevet og få adgang til data-baseret viden om danske virksomheders parathed på tværs af brancher, geografi, virksomhedstyper og mere.

Læs mere om MATCHÉ her.

Kontakt

Maria Hørmann
Projektleder, Chora Connection

+45 26236529
mariah@choraconnection.dk

Media

Read the MATChE guiden and learn how to get started:
MATChE Guide 2018

Support:
Consultants guide