MATChE

Cirkulær Økonomi i dansk industri – omstillingsparathed og skræddersyede omstillingsprocesser
Ny prototype støttet af Dansk Industri og drevet af DTU fokuserer på at implementere cirkulær økonomi i dansk industri. Chora Connection bidrager til den 3-årige udviklingsperiode.
Cirkulær økonomi (CE) er et fremspirende industriparadigme, hvor der sættes fokus på sikring af en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med at virksomheder får nye økonomiske muligheder, gennem nye forretningsmodeller. CE har meget stort potentiale for vækst og jobskabelse (EU‐ Kommissionen har estimeret op mod 36% vækst i eksport frem til 2035), men der er p.t. meget lidt konkret hjælp at hente for virksomheder der ønsker at omstille sig til CE.

Projekts primære målgruppe er danske produktionsvirksomheder, inklusiv de øvre og nedre led i værdikæderne, på tværs af forskellige sektorer. Industrivirksomhederne omfatter markante spillere i den danske økonomi og dækker over både små‐ og mellemstore virksomheder.

Chora Connection fungerer som strategisk partner (konsulent), samt støtter netværks- og formidlings/kommunikationsaktiviteter.

Mål:

  • Mindst 100 danske virksomheder er evalueret i forhold til CE-omstillingsparathed
  • Mindst 10 CE-pilotprojekter med implementeringen af CE-omstillingsruterne
  • Mindst 500 personer involveret i projektets formidlings-/netværksarrangementer
  • Mindst 5.000 har benyttet adgangen til MATChE-platformen
  • Maksimal værdiskabelse for involverede virksomheder
  • Øget markedsandel som resultat af nye ydelser
  • Reduktion i forbruget af råmaterialer, affald og CO2 udslip

 

Læs mere på:
www.matche.dk

Del artikel: Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
Kontakt

Maria Hørmann
+45 26236529
mariah@choraconnection.dk