MATChE

Cirkulær Økonomi i dansk industri – omstillingsparathed og skræddersyede omstillingsprocesser
Ny prototype støttet af Dansk Industri og drevet af DTU fokuserer på at implementere cirkulær økonomi i dansk industri. Chora Connection bidrager til den 3-årige udviklingsperiode.
MATChE er Danmarks første digitale benchmarking platform for parathed i Cirkulær Økonomi.

Værktøjet er målrettet danske produktionsvirksomheder, der gerne vil omstille sig til den cirkulære økonomi.

Personer med rådgivende funktioner (konsulenter, kommuner, erhvervsfremme aktører, forskningsinstitutioner m.fl.) er velkomne til at inddrage værktøjet i deres arbejde med omstillingen af den danske industri hen imod en CØ-model.

Virksomheder kan få en parathedsvurdering her:

Læs mere om MATChE appen her og se hvordan du kommer igang her:

Baggrund:

Cirkulær økonomi (CE) er et fremspirende industriparadigme, hvor der sættes fokus på sikring af en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med at virksomheder får nye økonomiske muligheder, gennem nye forretningsmodeller. CE har meget stort potentiale for vækst og jobskabelse (EU‐ Kommissionen har estimeret op mod 36% vækst i eksport frem til 2035), men der er p.t. meget lidt konkret hjælp at hente for virksomheder der ønsker at omstille sig til CE.

Projekts primære målgruppe er danske produktionsvirksomheder, inklusiv de øvre og nedre led i værdikæderne, på tværs af forskellige sektorer. Industrivirksomhederne omfatter markante spillere i den danske økonomi og dækker over både små‐ og mellemstore virksomheder.

Chora Connection fungerer som strategisk partner (konsulent), samt støtter netværks- og formidlings/kommunikationsaktiviteter.

 

 

 

 

MATChE-målsætninger:

  • Mindst 100 danske virksomheder er evalueret i forhold til CE-omstillingsparathed
  • Mindst 10 CE-pilotprojekter med implementeringen af CE-omstillingsruterne
  • Mindst 500 personer involveret i projektets formidlings-/netværksarrangementer
  • Mindst 5.000 har benyttet adgangen til MATChE-platformen
  • Maksimal værdiskabelse for involverede virksomheder
  • Øget markedsandel som resultat af nye ydelser
  • Reduktion i forbruget af råmaterialer, affald og CO2 udslip

Sign up til MATChE-nyhedsbrev og få adgang til databaseret viden om, hvor parate danske virksomheder er på tværs af industrier, geografi, type af virksomhed m.m.

Læs mere på:
www.matche.dk

Sharing is caring: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Kontakt

Projektleder (Chora Connection)

Maria Hørmann
+45 26236529
mariah@choraconnection.dk

Media

Læs MATChE guiden og få hjælp til at komme igang:

MATChE Guide 2018

Rådgiverinfo:

MATChE – Info til rådgivere