Vores Verdensmål

Lokale løsninger på globale problemer
'Vores Mål' er titlen på en ny prototype, der udvikler initiativer til lokal bæredygtig forandring og transformation.
 

Hvad: ‘Vores Globale Mål’ er en prototype, der har til formål at styrke de lokale samfund indenfor rammerne af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvordan: Ved at udfolde potentialet bag FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som en måde at samle lokalsamfund på, fremme borgerengagement samt skabe en platform for dialog og lokal forandring. Samarbejdet viser, hvordan unikke og mangfoldige lokalfællesskaber kan bidrage til skabelsen af bæredygtige samfund gennem lokale initiativer.

Essensen af ​metoden og fremgangsmåden er, at lokale aktører er både ejerne og de drivende kræfter bag initiativerne.

Alle nye tiltag mod bæredygtighed, der opstår som følge af prototypen, er forankrede i lokalfællesskabet bio-kulturelle karakter, specifikke potentialer, lokale ildsjæle samt eksisterende initiativer for at skabe en sammenhængende og organisk prototype.

Rolle: Chora Connection faciliterer processen, skaber rammerne, understøtter idéudviklingen, indhold og visioner i samarbejde med lokale aktører, der også står for implementering af projekterne.

Følg www.choraconnection.dk og abonnér på vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret om aktiviteterne.

Kontakt

Maria Hørmann
mariah@choraconnection.dk
+45 26236529

Media

Billeder fra Møn og Vojens:

Blog

STATUS

Vores Verdensmål blev initieret i løbet af efteråret 2017 og arbejder pt. med to fokusområder: Camønoen på Møn, Nyord og Bogø samt ‘Foreningen Ringgård Hjælper’ i Vojens.

More