Politikvurdering

Ny prototype skal gøre det lettere for kommuner, politikere og embedsfolk at arbejde med FN's 17 verdensmål.
Ny prototype skal gøre det lettere for kommuner, politikere og embedsfolk at arbejde med FN's 17 verdensmål, så vi sikre at dansk politik er med til at realisere målene inden 2030.

Ny prototype skal gøre det lettere at vurdere politiske initiativer og lovforslag ud fra deres impact på FN’s 17 Verdensmål, klimaet og bæredygtighedsområdet.

Ideen til prototypen blev udviklet til AMB17ION sidste år under titlen “obligatorisk bæredygtighedsvurdering af politik”.

Målet er at det skal være lettere for politikere og embedsfolk at arbejde med verdensmålene og det skal være lettere for borgere at vide hvilken virkning politiske tiltag har i forhold til at nå verdensmålene.

Mere konkret er målet:

  • At udvikle et operationelt sæt af værktøjer for kompleks bæredygtighedsmålsvurdering af konkrete, politiske lovforslag, herunder sat i forhold til grænseværdier og relevansvurdering.
  • At udvikle styringsredskaber for implementering af bæredygtighedsmålene i kommunal praksis og udvikling.
  • At skabe gode best cases, der kan fremme motivationen for at bruge bæredygtighedsmålene som ramme for politisk lederskab og udvikling.
  • At skabe nye modeller for strategiske samarbejder omkring bæredygtighedsmålene

Følg med via choraconnection.dk for at holde dig orienteret om de næste skridt.

Sharing is caring: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook