SDG Politikvurdering

Ny prototype skal gøre det lettere for kommuner, politikere og embedsfolk at arbejde med FN's 17 verdensmål.
Prototype der hjælper med evaluering af integrerings aktiviteter af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for at forbedre det danske bidrag til 2030-målene.
Hvad: En prototype til lettelse af vurderingsprocessen for politiske initiativer og lovforslag med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling samt klima- og bæredygtighedsområdet for øje. Idéen bag prototypen blev udviklet på AMB17ION i 2017 under arbejdstitlen: ”obligatorisk bæredygtighedsvurdering af politik”.

Hvem: Projektledere fra Chora Connection samt en arbejdsgruppe bestående af forskellige aktører og eksperter, der arbejder med offentlig ledelse og udvikling, FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling samt kommunerne arbejdede sammen for at udvikle prototypen.

Mål: Prototypen har til formål at udvikle en række værktøjer til offentlige aktører, så disse kan drage nytte af bæredygtighedsdagsordenen. Den forholder sig også til den udfordring, der ligger i at skabe offentlig opmærksomhed omkring den påvirkning, som specifikke politiske initiativer har – set i lyset af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Specifikke mål:

  • At udvikle et operationelt sæt værktøjer til kompleks bæredygtighedsvurdering af specifikke politiske initiativer med særlig fokus på grænseværdier og relevans
  • At udvikle ledelsesværktøjer til indførelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i en kommunal kontekst
  • At udforme best case-praksis af høj kvalitet for at fremme brugen af målene som ramme for politisk ledelse og udvikling
  • At skabe nye modeller for strategisk samarbejde om målene.

Rolle: Chora Connection faciliterede arbejdsgruppen.

Status: Ingen yderligere aktivitet i arbejdsgruppen er i øjeblikket planlagt.

Media