RCE: Sustainable Education

Prototype
Netværk der arbejder med uddannelsesinitiativer som fremmer bæredygtige udvikling.
RCE står for ‘Regional Center of Expertise’ og er et tværgående netværk, som arbejder for at udvikle og udbrede prototyper på læring og uddannelse for bæredygtig udvikling.

RCE Denmark er et åbent fagligt netværk af forskere, embedsmænd, NGO’ere, undervisere og andre, der arbejder med at udvikle og praktisere uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) i Danmark som led i FN’s 17 verdensmål. I den forbindelse har RCE Denmark foretaget en kortlægning af de uddannelser i Danmark der arbejder med bæredygtighed og planlægger at lancere en rapport med resultaterne i løbet af foråret 2017.

Pr. 18/4 har Chora Connection ansat en ny projektleder, der skal fokusere på at etablere nye medlemskaber og udvikle organisationen inden for rammerne af den nye strategi.

I forbindelse med implementering af den nye strategi, har RCE fået en nye hjemmeside. Se linket i højre kolonne.

RCE Denmark er desuden åben for henvendelser ang. partnerskaber m.m. Find kontaktoplysninger herunder.

Der er i øjeblikket 130 RCE kontorer fordelt over hele verden.

RCE er anerkendt af FN. Sekretariatet hører under Chora Connection, har til huse på Sortedam Dossering 3D, 3.

 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”

— Nelson Mandela

Del artikel: Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
Kontakt

Charlotte Winther
sekretariatschef

+45 53884684
charlotte@choraconnection.dk

 

Cathrine Sort
projektleder

+45 53844684
cathrine@choraconnection.dk