RCE (Sustainable education)

Prototype
Konferencebillede-uden-tekst
Netværk der arbejder med uddannelsesinitiativer som fremmer bæredygtige udvikling.

RCE står for ‘Regional Center of Expertise’ og er et tværgående netværk, som arbejder for at udvikle og udbrede prototyper på læring og uddannelse for bæredygtig udvikling.

RCE Denmark er et åbent fagligt netværk af forskere, embedsmænd, NGO’ere, undervisere og andre, der arbejder med at udvikle og praktisere uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) i Danmark som led i FN’s 17 verdensmål.

Der er i øjeblikket 130 RCE kontorer fordelt over hele verden.

RCE er anerkendt af FN. Sekretariatet hører under Chora Connection, har til huse på Sortedam Dossering 3D, 3.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
Kontakt

Sekretariatschef, Charlotte Winther: 

+45 +45 53884684

Charlotte@choraconnection.dk

Media

http://www.rce-denmark.dk/