RCE: Bæredygtig uddannelse

Prototype
Et netværk, der omfatter uddannelses-initiativer, som fremmer bæredygtig udvikling.
Hvad: RCE er et postgraduate videnscenter, der deler og udbreder den nyeste viden om de roller, bæredygtighed spiller i uddannelsessystemet. RCE er en forkortelse for ‘Regional Center of Expertise’ og dækker over et internationalt netværk af organisationer, grupper og mennesker, der arbejder på at udvikle og udbrede prototyper for bæredygtighedsfremmende læring og uddannelse.

RCE Danmark er et åbent, professionelt netværk af forskere, embedsmænd, NGO’er, lærere og andre, der er dedikeret til udvikling og praktisering af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) i Danmark som en del af FN’s 2030 globale udviklingsmål.

I øjeblikket er der 130 RCE-kontorer over hele verden.

RCE er anerkendt af FN. Sekretariatet er hosted af Chora Connection på Sortedam Dossering 3D, 3., 2200 København.

Kontakt

Charlotte Winther
sekretariatschef
charlotte@choraconnection.dk
+45 53884684

Cathrine Sort
projektleder
cathrine@choraconnection.dk
+45 53844684