SAMSTILLING

Ny prototype vil gøre Danmark til et af de første 'Gender equality' lande i verden
Ny prototype vil gøre Danmark til et af de første 'Gender equality' lande i verden.
Hvad vil vi:  

Gøre Danmark til et af de første ’Gender Equality’ lande i verden – implementering af FN’s Sustainable Development Goal, SDG No. 5.

Hvem er SAMSTILLING:

Lynn Roseberry,

Ph.d., ekspert og konsulent i køn, mangfoldighed og inkluderende lederskab, virksomhedsstrategier for ligestilling og mangfoldighed, ‎lederudvikling, foredragsholder, psykoterapeut, entrepreneur. Tidligere fast ansat forsker og underviser (ph.d., adjunkt og lektor) fra 1994 til 2016 på Juridisk Institut og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School.

Annelise Ryberg

Ekspert i strategi og projektledelse. Har arbejdet for FN, New York, i en årrække. Selvstændig social entrepreneur i 20 år og arbejdet med CSR, klima- og miljørelaterede emner. Stifter af flere bæredygtige virksomheder, der alle arbejder med cirkulær økonomi inden for strategi, arkitektur og design. Medlem af Designrådet.

Karen Blincoe

Direktør i Chora Connection. Stifter af ICIS og tidligere direktør for Schumacher College (UK). Sidder i bestyrelsen for bl.a. Samsø Energiakademi, RCE Danmark og Transition World. Uddannet grafisk designer og har været institutleder på Danmarks Designskole. Arbejder for nærværende på en Ph.d. i bæredygtighed fra Academy of Arts, Brighton University, UK.

Chora Connection

Chora Connection er vært og facilitator for SAMSTILLINGs udviklingsarbejde omkring SDG No. 5 – Gender Equality.

Del artikel: Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
Partnere

SDG videnspartnere:

Asger Ryhl, Director UN Women, FN-byen

Camilla Brückner, Director for UNDP’s Nordiske Kontor, FN-byen

Maria Ana Petrera, National Coordinator, SDG’s Head of Team, Development Policy, Finance & Fragility, Udenrigsministeriet

Nadia Isler, Director of SDG Lab, FN, Genève

Michael Møller, Director-General, FN, Genève

Media

Se FN’s video om SDG nr. 5 – Gender Equality

 

Goal 5, FN's homepage

Mål 5 – Ligestilling mellem kønnene

En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.

Siden 2000 har UNDP sammen med vores FN-partnere og resten af det globale samfund gjort ligestilling centralt for vores arbejde, og vi har set nogle bemærkelsesværdige succeser. Flere piger er nu i skolen i forhold til for 15 år siden, og de fleste udviklingslande har opnået ligestilling i grundskolen. Kvinder udgør nu 41 procent af alle lønmodtagere uden for landbruget sammenlignet med 35 procent i 1990.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling bygger videre på disse resultater for at sikre, at diskrimination mod kvinder og piger overalt ophører. Der er stadig store uligheder i adgangen til lønnet arbejde i nogle lande, og der er betydelige forskelle mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Seksuel vold og udnyttelse, ulige fordeling af ubetalt pleje og husligt arbejde samt diskrimination i offentlige beslutningsprocesser forbliver alle store barrierer.

Universel adgang til seksuel- og reproduktiv sundhed og lige rettigheder til økonomiske ressourcer, som jord og ejendom, er afgørende for at realisere målet om ligestilling. Der er nu flere kvinder i offentligt embede end nogensinde før, men opmuntring til flere kvindelige ledere på tværs af alle regioner vil bidrage til at styrke både politikker og lovgivning i forhold til større ligestilling.

Ligestilling mellem kønnene er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

 

Kilde: FN’s 17 verdensmål, mål 5