Verdensskoler

FN's 17 Verdensmål i det danske uddannelsessystem
Et partnerskab mellem Randersgade Skole, Rysensteens Gymnasium og Chora Connection er i gang med at udvikle en ny prototype, der har til formål at integrere FN’s 17 verdensmål for bæredygtige udvikling i det danske uddannelsessystem gennem en verdensmålscertificering.
Hvad: En ny prototype på et certificeringsværktøj til understøttelse af danske skolers implementering af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvordan: Partnerskabet mellem Randersgade Skole, Rysensteens Gymnasium og Chora Connection har resulteret i nedsættelsen af en arbejdsgruppe og en kompetencegruppe, bestående af NGO’er der tilbyder diverse undervisningsmoduler til folke- og ungdomsskolerne.

Rolle: Chora Connection faciliterer udviklingen af ​​prototypen.

I sidste kvartal af 2017 og i første kvartal af 2018 inviterede Chora Connection, Randersgade Skole og Rystensteens Gymnasium interessenter og eksperter fra uddannelsessystemet til at deltage i tre forskellige workshops for at udvikle prototypen. Udviklingen fortsætter med seminar i Ålborg Kommune med henblik på et samarbejde med kommunens skoler. Derudover afholdes et seminar på Rysensteen Gymnasium i efteråret 2018 for sjællandske skoler.  Hensigten er at starte selve certificeringen af 6-10 skoler i foråret 2019.

Der søges forskellige fonde til finansiering af projektet.

En pressemeddelelse under navnet ”Verdensmålene på skolebænken” blev udgivet i januar. Læs den her.

Kontakt

Cathrine Sort
Projektleder, Chora Connection
cathrine@choraconnection.dk
+45 20672002

Kristine Fjord Tolborg
Projektleder, Chora Connection
kristine@choraconnection.dk
+45 30114703

Media

Workshop 1:


 

Workshop 2:

 

Workshop 3:

Blog

Invitation til informationsmøde om verdensmålscertificeringen: Infomøde

More