S.E.E.S (Uddannelse for flygtninge)

Prototypes
webjpg
Chora Connection, Gaia Education og Røde Kors indledte i efteråret 2016 et samarbejde om undervisning i bæredygtighed på Avnstrup asylcenter.

I oktober 2016 startede 25 asylansøgere et 6-ugers undervisningsforløb hvor de i fællesskab har opbygget viden og indsigt i bæredygtige lokalsamfund, fødevaresystemer og social iværksætteri. Formålet med undervisningen er at ruste deltagerne til at tage aktivt del i omstillingen til et bæredygtigt og resilient samfund enten i Danmark eller i deres hjemlande.

Undervisningen introducer fire dimensioner af bæredygtighed; det sociale, økonomiske, miljømæssige og kulturelle og kombinerer teori med praktiske aktiviteter i den omlæggende natur. 

Samarbejdet er en konkret løsning på nogle af de udfordringer, der er forbundet med den aktuelle flygtningekrise. Hver dag må tusindevis af mennesker forlade deres hjem, som følge af krig, klimaforandringer og fattigdom. Der er et akut behov for at sikre en meningsfuld hverdag for de mange der opholder sig i midlertidige hjem. Her er uddannelse og kompetencegivende aktiviteter, der kan bidrage til fremtidig beskæftigelse helt afgørende.

Som samfund kan vi vælge at se den aktuelle situation som en mulighed. Vi kan vælge at se flygtninge som del af løsningen på de udfordringer vi står overfor.

Kurset er finansieret af den danske Udlændingestyrelse og gentages i foråret 2017.

(SEES = Social, Economic, Ecological Sustainability)

Læs interview med en af underviserne Ditlev Nissen her.

Læs artikel om arbejdet på Center Avnstrup her.

Læs interview med Mohammed Yaqubi her.

Læs interview med Bjarne G. Pedersen her.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
Kontakt

Maja Steensberg (Projektleder):

Maja@choraconnection.dk

Karen Blincoe (Acting Chair)

Karen@choraconnection.dk

+45 26361344

Media

Se billeder fra alle 6 uger her: 
web3 Version 2 web2dsc00097-2dsc00095-2dsc00088-2dsc00062-2dsc00086-2

 

dsc_0424 dsc_0426 dsc_0430 dsc_0433 dsc_0435 dsc_0437 dsc_0441 dsc_0443

 

dsc00299dsc00283 dsc00282 dsc00280 dsc00255 dsc00253 dsc00243dsc00240

 

 

 

thumb_dsc00381_1024 thumb_dsc00374_1024 thumb_dsc00372_1024 thumb_dsc00362_1024 thumb_dsc00352_1024 thumb_dsc00349_1024 thumb_dsc00344_1024 thumb_dsc00340_1024

 

 

dsc00905 dsc00907 dsc00928 dsc00939 dsc00948 dsc00972

dsc01274-3 dsc01091 dsc00998 dsc00985 dsc00980

Blog

Uge 1: Samarbejde og fællesskab

I første uge blev de 25 deltagere, fra 6 forskellige lande, rystet sammen. Der blev diskuteret sociale normer, samarbejdende kommunikation, konsensusdemokrati, personlige- og politiske forandringsprocesser mm. May East fra Gaia Education faciliterede ugens undervisning.

Ugens formål var at give deltagerne indsigter og redskaber, der kan styrke dem i de forskellige sociale sammenhænge de indgår i; deres familier, lokalsamfund og på et større samfundsplan. Det sociale design er en forudsætning for at kunne tage de rigtige beslutninger, der kan sikre en bæredygtig økonomi og miljø.

Ugens undervisning lagde derudover grunden for de næste 5 ugers undervisning og klædte deltagerne på til at indgå i et tillidsbaseret og inkluderende samarbejde.

En af deltagerne udtalte at de nye redskaber hun havde fået allerede hjalp hende til at kommunikere bedre med sin mand, sin datter og sine naboer på asylcenteret. Der var en stor begejstring blandt alle deltagerne, og mange gav udtryk for hvordan de kunne bruge deres nye viden i forskellige sammenhænge.

Uge 2: Bæredygtig lokaløkonomi

Anden uge blev faciliteret af Ditlev Nissen og introducerede den økonomiske dimension af kurset. Modulet satte fokus på udvikling af bæredygtige lokaløkonomier, der aktiverer lokale ressourcer og understøtter lokalt samarbejde og sociale forbindelser.

Deltagerne delte deres erfaringer med penge og økonomi, kortlagde personlige og sociale ressourcer og udarbejdede modeller for kooperative virksomheder. Der blev diskuteret lokale valutaer og bytteøkonomi.

Ugens formål var at øge deltagernes viden om de globale, såvel som lokale økonomiske processer, gøre dem opmærksomme på de ressourcer de har som individer og som gruppe og give den redskaber til at iværksætte bæredygtige virksomheder.

Uge 3: Introduktion til permakultur

I tredje uge trak alle mand i arbejdstøjet og tog de første spadestik i etableringen af en fælles have på asylcenterets grund. Ugen var første ud af tre uger med fokus på den økologiske dimension af kurset. Gennem tre uger vil Cathrine Dolleris introducere permakulturens etik, principper og metoder. Permakultur kan på dansk oversættes til vedvarende dyrkningskultur.

Undervisningen tog udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer med land- og havebrug. Første skridt var at give deltagerne en forståelse for de miljø- og klimaproblematikker det industrialiserede landbrug har ført med sig og hvad permakulturen kan tilbyde som alternativ.

Ugens formål var at introducere deltagerne for permakulturens etik (omsorg for naturen, omsorg for mennesker og retfærdig fordeling af ressourcer) og enkelte principper; såsom observation, samarbejde med naturen og brug af mønstre i naturen. Der blev diskuteret klimaforandringer, vandkredsløb og selvforsyning. I haven blev der taget jordprøver, lavet bede og bygget kompost.

Uge 4: Skovhave og æblemost

I fjerde uge blev der undervist i skovhavedesign, mikroklimaer og vandressourcer, og der blev plantet træer i den fælles permakulturhave. Deltagerne blev introduceret til input- og outputanalyse og forskellige designøvelser.

Onsdag morgen fik holdet besøg af Sandra Villumsen, som er medejer af Farendløse Mosteri. Sandra fortalte om hvordan hende og en gruppe venner driver mosteriet i fællesskab. Farendløse Mosteri er et konkret eksempel på en økonomisk model, der baserer sig på lokalt samarbejde og bæredygtigt samspil med naturen. De sidste 3 ugers undervisning blev herved kædet sammen og gjort håndgribeligt.

Ugens store højdepunkt var at moste æbler. Hele holdet var i sving. Nogle klatrede i træer og samlede æbler, nogle vaskede og skar æbler og andre pressede og hældte på flasker.

Uge 5: Kortlægning og design

I femte uge blev der undervist i kortlægning og design. Deltagerne kortlagde de nyplantede træer, buske og urter, og der blev bygget skilte med oversigtskort over haven og lavet små plantekort til bedene. Herved får nysgerrige forbipasserende mulighed for at få indblik de mange forskellige planter der findes i haven. Ugen bød også på forskellige designøvelser, og der blev talt om zoner og sektorer som elementer i permakulturdesign.

Den sidste dag blev alle bedt om at reflektere over, hvordan de vil arbejde videre med hvad de har lært om permakultur og hvilke barriere der er for at nå dertil de gerne vil. Mange fortalte om hvordan de så sig selv drive økologisk landbrug, frugtavl eller dyrehold. En fælles bekymring var at de manglede netværk og mere erfaring og viden om permakultur for at kunne realisere deres drømme.

Uge 6: Visioner for fremtiden  

I sjette uge introducerede Bjarne Gantzel Pedersen den kulturelle dimension af programmet. Ugen satte fokus på FN´s 17 verdensmål og deltagerne arbejdede intensivt på udvikling af fælles og personlige visioner for 2030.

Holdet fik til opgave, at lave visioner for hvordan de ønsker, deres lokalsamfund skal se ud i 2030 med udgangspunkt i verdensmålene. Dertil blev de bedt om hver især at komme med bud på, hvordan de personligt vil bidrage til at det lykkes. En opgave som blev løst med stort engagement og kreativitet. Ugens formål var at give deltagerne redskaber til at arbejde med positive forandringer i deres liv og udvikling af visioner for fremtiden.

Den sidste dag af kurset inviterede Chora Connection til afslutningsceremoni, hvor deltagerne fik overrakt certifikater for fuldførelse af programmet. Dagen startede med en afsluttende cirkel for holdet, faciliteret af Karen Blincoe. Herefter spiste alle frokost sammen ved langborde, hvorefter dørene blev åbnet for venner og familie, samt undervisere og medarbejdere til en officiel ceremoni med taler og overrækkelse

More