S.E.E.S (Uddannelse for flygtninge)

Bedre uddannelse for flygtninge
Chora Connection, Gaia Education og Dansk Røde Kors samarbejdede om uddannelse i bæredygtighed af flygtninge og asylansøgere på Asylcenter Avnstrup.
I oktober 2016 påbegyndte 25 asylsøgere et 6-ugers-kursus, hvor de sammen påtog sig opgaven at erhverve sig viden og indsigt i forhold til bæredygtige lokalsamfund, – fødevaresystemer og socialt iværksætteri samt de 17 Verdensmål.

Formålet var at forberede deltagerne, så de kan deltage aktivt i overgangen til et bære- og modstandsdygtigt samfund.

Kurset introducerede deltagerne til de fire dimensioner af bæredygtighed (de sociale, økonomiske, økologiske og kulturelle dimensioner) og kombinerede teori med praktiske aktiviteter i den omgivende natur.

Kurset blev gentaget i foråret 2017. Samarbejdet er en konkret løsning på et af samfundets største problemer: Flygtningekrisen. Hver dag tvinges tusindvis af mennesker til at forlade deres hjem på grund af krig, klimaforandringer og fattigdom.  Den store strøm af flygtninge er et resultat af en række globale kriser.

Som samfund kan vi vælge at se den nuværende situation som en mulighed. Fremfor at se flygtninge som en byrde eller som ofre, har vi valgt at se dem som en del af løsningen på de problemer, vi står overfor. Kurset er støttet af det danske udenrigsministerium.

Læs vores interview med Ditlev Nissen her.

Læs en artikel om S.E.E.S her.

Læs et interview with Mohammed Yaqubi her.

Læs vores interview med Bjarne G. Pedersen her.

(S.E.E.S er en forkortelse på engelsk for Social, Economic, Ecological og Sustainability)

Kontakt

Maria Hørman (Projektleder)
Mariah@choraconnection.dk

Karen Blincoe (Direktør)
Karen@choraconnection.dk
+45 26361344

Media

Se dokumentarfilmen “Mens vi venter på asyl” der følger to deltagere fra S.E.E.S og deres erfaringer, drømme, håb og aspirationer.

 

Hold 2: (forår 2017)

uge1.01 uge1.03 uge1.02 uge2.01 uge2.02 uge2.03 DSC01727 DSC01721 DSC01712 DSC01726

 

Hold 1: (efterår, 2016)
web3 Version 2 web2 dsc00097-2 dsc00095-2 dsc00088-2 dsc00062-2 dsc00086-2 dsc_0424 dsc_0426 dsc_0430 dsc_0433 dsc_0435 dsc_0437 dsc_0441 dsc_0443 dsc00299 dsc00283 dsc00282 dsc00280 dsc00255 dsc00253 dsc00243 dsc00240 thumb_dsc00381_1024 thumb_dsc00374_1024 thumb_dsc00372_1024 thumb_dsc00362_1024 thumb_dsc00352_1024 thumb_dsc00349_1024 thumb_dsc00344_1024 thumb_dsc00340_1024 dsc00905 dsc00907 dsc00928 dsc00939 dsc00948 dsc00972 dsc01274-3 dsc01091 dsc00998 dsc00985 dsc00980

Blog

Hold 2 (forår 2017)

Uge 1:
Så er vi i gang i igen på Avnstrup asylcenter! I denne uge bliver de omkring 15 deltagere fra Afghanistan, Iran og Kurdistan undervist af Camilla Nielsen-Englyst. Camilla præsenterer holdet for metoder til at opbygge fællesskaber, starte projekter og tage beslutninger i fællesskab. Humøret er højt, der bliver grint, danset og diskuteret på livet løs. Trods de mange personlige udfordringer er holdet super engagerede og glade for at være blevet en del af gruppen.

 

Uge 2:
I denne uge trækker vi i gummistøvlerne og tager hul på 3 uger med permakultur sammen med underviseren Catrine Dolleris. Den første dag introducerer Cathrine holdet til permakultur etik og principper og deltagerne orienterer sig i den have som blev anlagt i efteråret af forrige hold. De følgende dage taler vi om jordtyper, analyserer jordprøver fra haven, diskuterer mikroklimaer og global opvarmning og gør klar til at plante og så i næste uge

 

Uge 3:
Denne uge starter med en udflugt til Roskilde genbrugsstation. Her lærer holdet om det danske affaldssystem og hvordan affald kan bruges som en ressource. Med hjem fra Roskilde har vi et læs kompostmuld til den fælles permakulturhave. I ugens løb bliver deltagerne klogere på hvad en skovhave er og haven blev ringere på rabarber, ramsløg, skovjordbær, diverse urter og meget mere. Der blev diskuteret metoder til at spare og opsamle vand og deltagerne præsenterede deres erfaringer fra deres hjemlande for hinanden. En dejlig uge med masser af grin og sjov i haven.

 

Uge 4
Denne uge går turen til øko-samfundet Hallingelille, som ligger tæt på asylcentret. Her deltager holdet i et youth exchange for unge fra hele Europa, som er mødtes for at diskutere bæredygtighed og den aktuelle flygtninge situation. Deltagerne bliver vist rundt af nogle af beboerne i Hallingelille og får et indblik i livet i et øko-samfund; landsbyens fødevareproduktion og økologisk byggeri. I løbet af ugen bliver deltagerne således klogere på permakultur design i både teori og praksis. 

 

Uge 5
Efter 3 uger i haven med jord under neglene er det nu tid til at kigge nærmere på bæredygtighed i et økonomisk perspektiv. I denne uge introducerer underviseren Ditlev Nissen udfordringer ved den globale økonomi og perspektiver på hvordan man kan opbygge bæredygtig økonomisk udvikling basseret på lokale ressourcer of samarbejde. I grupper diskuterer holdet hvad de hver især kan bidrage med til et lokalsamfund. Det er noget mange finder svært i deres nuværende situation, hvor de ikke har noget socialt netværk at trække på og skal gentænke deres færdigheder i en helt ny kontekst.

 

Uge 6
Undervisningsforløbet er ved at nå sin ende. Den sidste uge bliver holdet undervist af May East, som introducerer deltagerne for FN’s 17 verdensmål. Over to dage arbejder holdet med hvordan de kan bruge målene til at forme visioner for fremtiden og hvordan de kan bruge deres nye viden til at arbejde aktivt for at bidrage til målene. Den sidste dag bliver deltagerne fejret og får overrakt certifikater for fuldførelsen af forløbet. Til arrangementet fremlægger de deres arbejde med målene for familie, venner og ansatte på Røde Kors.

Tak for seks fantastiske uger!

 

Hold 1 (efterår 2016)

Uge 1: Samarbejde og fællesskab
I første uge blev de 25 deltagere, fra 6 forskellige lande, rystet sammen. Der blev diskuteret sociale normer, samarbejdende kommunikation, konsensusdemokrati, personlige- og politiske forandringsprocesser mm. May East fra Gaia Education faciliterede ugens undervisning.

Ugens formål var at give deltagerne indsigter og redskaber, der kan styrke dem i de forskellige sociale sammenhænge de indgår i; deres familier, lokalsamfund og på et større samfundsplan. Det sociale design er en forudsætning for at kunne tage de rigtige beslutninger, der kan sikre en bæredygtig økonomi og miljø.

Ugens undervisning lagde derudover grunden for de næste 5 ugers undervisning og klædte deltagerne på til at indgå i et tillidsbaseret og inkluderende samarbejde.

En af deltagerne udtalte at de nye redskaber hun havde fået allerede hjalp hende til at kommunikere bedre med sin mand, sin datter og sine naboer på asylcenteret. Der var en stor begejstring blandt alle deltagerne, og mange gav udtryk for hvordan de kunne bruge deres nye viden i forskellige sammenhænge.

 

Uge 2: Bæredygtig lokaløkonomi
Anden uge blev faciliteret af Ditlev Nissen og introducerede den økonomiske dimension af kurset. Modulet satte fokus på udvikling af bæredygtige lokaløkonomier, der aktiverer lokale ressourcer og understøtter lokalt samarbejde og sociale forbindelser.

Deltagerne delte deres erfaringer med penge og økonomi, kortlagde personlige og sociale ressourcer og udarbejdede modeller for kooperative virksomheder. Der blev diskuteret lokale valutaer og bytteøkonomi.

Ugens formål var at øge deltagernes viden om de globale, såvel som lokale økonomiske processer, gøre dem opmærksomme på de ressourcer de har som individer og som gruppe og give den redskaber til at iværksætte bæredygtige virksomheder.

 

Uge 3: Introduktion til permakultur
I tredje uge trak alle mand i arbejdstøjet og tog de første spadestik i etableringen af en fælles have på asylcenterets grund. Ugen var første ud af tre uger med fokus på den økologiske dimension af kurset. Gennem tre uger vil Cathrine Dolleris introducere permakulturens etik, principper og metoder. Permakultur kan på dansk oversættes til vedvarende dyrkningskultur.

Undervisningen tog udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer med land- og havebrug. Første skridt var at give deltagerne en forståelse for de miljø- og klimaproblematikker det industrialiserede landbrug har ført med sig og hvad permakulturen kan tilbyde som alternativ.

Ugens formål var at introducere deltagerne for permakulturens etik (omsorg for naturen, omsorg for mennesker og retfærdig fordeling af ressourcer) og enkelte principper; såsom observation, samarbejde med naturen og brug af mønstre i naturen. Der blev diskuteret klimaforandringer, vandkredsløb og selvforsyning. I haven blev der taget jordprøver, lavet bede og bygget kompost.

 

Uge 4: Skovhave og æblemost
I fjerde uge blev der undervist i skovhavedesign, mikroklimaer og vandressourcer, og der blev plantet træer i den fælles permakulturhave. Deltagerne blev introduceret til input- og outputanalyse og forskellige designøvelser.

Onsdag morgen fik holdet besøg af Sandra Villumsen, som er medejer af Farendløse Mosteri. Sandra fortalte om hvordan hende og en gruppe venner driver mosteriet i fællesskab. Farendløse Mosteri er et konkret eksempel på en økonomisk model, der baserer sig på lokalt samarbejde og bæredygtigt samspil med naturen. De sidste 3 ugers undervisning blev herved kædet sammen og gjort håndgribeligt.

Ugens store højdepunkt var at moste æbler. Hele holdet var i sving. Nogle klatrede i træer og samlede æbler, nogle vaskede og skar æbler og andre pressede og hældte på flasker.

 

Uge 5: Kortlægning og design
I femte uge blev der undervist i kortlægning og design. Deltagerne kortlagde de nyplantede træer, buske og urter, og der blev bygget skilte med oversigtskort over haven og lavet små plantekort til bedene. Herved får nysgerrige forbipasserende mulighed for at få indblik de mange forskellige planter der findes i haven. Ugen bød også på forskellige designøvelser, og der blev talt om zoner og sektorer som elementer i permakulturdesign.

Den sidste dag blev alle bedt om at reflektere over, hvordan de vil arbejde videre med hvad de har lært om permakultur og hvilke barriere der er for at nå dertil de gerne vil. Mange fortalte om hvordan de så sig selv drive økologisk landbrug, frugtavl eller dyrehold. En fælles bekymring var at de manglede netværk og mere erfaring og viden om permakultur for at kunne realisere deres drømme.

 

Uge 6: Visioner for fremtiden
I sjette uge introducerede Bjarne Gantzel Pedersen den kulturelle dimension af programmet. Ugen satte fokus på FN´s 17 verdensmål og deltagerne arbejdede intensivt på udvikling af fælles og personlige visioner for 2030.

Holdet fik til opgave, at lave visioner for hvordan de ønsker, deres lokalsamfund skal se ud i 2030 med udgangspunkt i verdensmålene. Dertil blev de bedt om hver især at komme med bud på, hvordan de personligt vil bidrage til at det lykkes. En opgave som blev løst med stort engagement og kreativitet. Ugens formål var at give deltagerne redskaber til at arbejde med positive forandringer i deres liv og udvikling af visioner for fremtiden.

Den sidste dag af kurset inviterede Chora Connection til afslutningsceremoni, hvor deltagerne fik overrakt certifikater for fuldførelse af programmet. Dagen startede med en afsluttende cirkel for holdet, faciliteret af Karen Blincoe. Herefter spiste alle frokost sammen ved langborde, hvorefter dørene blev åbnet for venner og familie, samt undervisere og medarbejdere til en officiel ceremoni med taler og overrækkelse

More