True Cost Accounting

Blockchain prisværktøj for en mere bæredygtig fødevareindustri
Hvad koster en fødevare egentlig? Hvis man kigger på den samlede påvirkning af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i forhold til produktion, transport og forbrug, afviger prisen muligvis fra det forventede. Chora Connection har arbejdet med en ny prototype, hvis formål er at skabe en mere bæredygtig fødevareindustri.
 

Hvad: En prototype af et værktøj til fastsættelse af priser på hurtigt-omsættelige forbrugsvarer såsom mad, der inkluderer den totale sum af eksternaliteter (påvirkninger) såsom økologisk fodaftryk og sociale overvejelser baseret på indikatorer i henhold til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Prototypen bruger blockchain-teknologi til at indsamle alle data vedrørende produktomkostninger fra hele værdikæden og integrerer livscyklusanalyse som metode.

Hvem: Prototypen blev påbegyndt under AMB17ION-seminaret i 2017 af en arbejdsgruppe bestående af Jakob Raffn (Ph.D, Århus Universitet, WiciLCA), Michael Zwicky Hauschild (DTU), Mikkel Klougard (VELUX FONDEN), Thomas Roland (COOP) og Chora Connection. Eksperter deltog i flere Q5-workshops faciliteret af Chora Connection for at bidrage til udviklingen af ​​prototypen.

Mål: At skabe et værktøj til fastsættelse af bæredygtige priser til brug i fødevareindustrien for at fremme en mere bæredygtig industri og en mere bevidst forbrugertilgang. Dette sker gennem overvejelse af alle aspekter vedrørende den påvirkning, som produktion og forbrug har på miljøet, samt i henhold til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Rolle: Chora Connection faciliterer prototypen.

Resultater: Prototypens indledende fase er fuldført. En udvidet arbejdsgruppe har besluttet sig for at videreudvikle prototypen ved at teste en udgave af den på Samsø på energiforsyningsområdet.

Kontakt

info@choraconnection.dk
+45 53884684

Media