Prototyper

Chora Connection udvikler eksperimentelle prototyper, der tester forskellige modeller og produkter til bæredygtige løsninger, før de skaleres, implementeres eller bruges som evidens. Alle Chora Connections prototyper tager fat på og udfordrer specifikke problematikker relateret til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det tredje spor bygger på målet om at eksperimentere og lave prototyper på nye tilgange og modeller for SDG engagementer og for græsrødder og hands-on målinger til at adressere de forestående behov.

Nogle af disse opererer på et mikro-niveau og i miljøer, og som er tidlige nok i deres udvikling til, at der er risiko for manglende accept, men hvor der derimod er et stort potentiale for innovation og skalerbare prototyper.

Chora Connection har taget initiativ til følgende prototyper i partnerskab med andre organisationer.

Kontakt:
Vores projektledere eller
info@choraconnection.dk
+45 53884684

  • Vores globale mål – Lokale løsninger til globale problemer

  • Verdensskoler – Integrering af  FN’s 17 mål for Bæredygtig Udvikling i danske skoler

  • SDG Kommunal platform –  En prototype for en platform for kommunal udvikling

  • SDG Shelters – Sociale shelters for FN’s 17 Mål for Bæredygtig Udvikling

Partnerskaber
Vi er en neutral platform, som udvikler innovative partnerskaber der fokuserer på at skabe lokal, national og global forandring
Læs mere
Processer
Vi faciliterer innovative samskabelsesprocesser, der anvender en række værktøjer og metoder til at løse komplekse problemstillinger
Læs mere
Prototyper
Vi udvikler eksperimenterende prototyper som tester forskellige modeller og produkter på bæredygtige løsninger
Læs mere