Shakespeare og det bæredygtige lederskab

News
Chora Connection faciliterede den 19 januar et innovativt ledelseskursus, i samarbejde med Kreative Direktør i OLIVIER MYTHODRAMA Richard Olivier med det formål at udvikle kompetente og autentiske ledere der kan skabe morgendagens bæredygtige transformation. Chora Connection undersøger nu muligheden for at udvikle dette koncept.

Af Asbjørn Riis-Søndergaard
Med udgangspunkt i Shakespeare’s Hamlet-fortælling ledte den britiske teaterdirektør Richard Olivier 20 deltagere gennem en række workshopsaktiviteter, med det formål at styrke den enkeltes ledelseskompetencer både professionelt og privat.

Richard Olivier er direktør i organisationen MYTHODRAMA, hvis mission er at udvikle autentisk lederskab, ved at lære ledere at handle og træffe beslutninger med fuld integritet, samt ved hjælp inspirerende narrativer og herigennem forløse det fulde potentiale hos medarbejdere og andre omkring dem.

DSC01500

Programmet for dagen var delvis en introduktion til MYTHODRAMA metoderne samt en mulighed for at dykke ned i deltagernes individuelle og personlige ledelsesgrundlag.

Dagen var bygget omkring 5 akter inspireret af plottet i Shakespeare’s Hamlet:

ACT 1 – The Call

Første akt handlede om sammenhænge mellem arbejdsliv, privatliv og livets meningsfuldhed. Gennem workshop-øvelser fik deltagerne mulighed for at udvikle deres forståelse for at etablere sådanne sammenhænge samt skærpe deres opmærksomhed omkring vigtigheden af at motivere andre, ud fra deres egen personlige historie. Deltagerne fik desuden mulighed for at udforske eget identitets narrativ, i forhold til at blive fortrolig med centrale følelser, der kan have indflydelse på at ramme det rigtige livsspor i forhold til valg af arbejde og mission i livet.

DSC01503

ACT 2 – Managing Reactions

Andet akt handlede om at skærpe bevidstheden omkring de elementer i ens emotionelle konstitution, der baner vejen for livsglæde og frihed, modsat de elementer der i højere grad fæstner den enkelte i en følelse af fængsel.

ACT 3 – Creative Catalysis

Tredje akt handlede om at turde stille de store spørgsmål i livet uden at gøre krav på at kunne besvare dem. På samme vis handlede tredje akt også om at blive opmærksom på hvilke sociale roller man typisk havner i samt hvilke dynamikker der typisk fungerer på arbejdspladser og andre steder. Gennem workshop-øvelser udrustedes deltagerne også her i at udvikle kompetencer til at kunne navigere i sådanne sociale roller og vende de negative dynamikker til noget positivt.

DSC01514

ACT 4 – Learning to read the ’signs’

i fjerde akt blev deltagerne udfordret på at finde indre styrke, ved at have kontakt med sin indre kritiske stemme og lære hvorledes denne kan anvendes konstruktivt, som motivation og udviklingspejlemærke. Den enkeltes dømme- og handlekraft blev her udfordret til at udvikle sig.

ACT 5 – Accessing ’Readiness’

Sidste akt bandt dagens erfaringer sammen og skabte fokus omkring lederens evne til at være handleparat uden at miste autenticitet og integritet. Ved at skærpe bevidstheden omkring sin egen rolle som beslutsom leder, kan skulle deltagerne her lære at lede gennem empati, forståelse og selv-indsigt.

Alle workshop-øvelser forløb sideløbende med udviklingen af Hamlet-fortællingen, hvilket gav en særlig scenografisk setting for dagens sessions.

Formålet med dagen var desuden at undersøge muligheden for at etablere et længerevarende ledelseskursus, der skal skabe ledere der kan facilitere bæredygtig transformation i samfundet, i virksomheder, institutioner og offentlige organisationer.

Følg med på www.choraconnection.dk for at holde dig orienteret omkring udviklingen af konceptet, herunder hvornår næste workshop, kursus eller seminar bliver afholdt.

DSC01486

Del artikel: Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook