Spotlight på jordens frugtbarhed

News
Workshop om fremtidens bæredygtige landbrug skal undersøge mulige løsninger der kan forbedre frugtbarheden i den danske muld.
Chora Connection og Almende A/S, Biodynamisk Forening samlede idag (16/5) til en arbejdsworkshop omkring udbredelsen af biodynamiske dyrkningsmetoder, jordens frugtbarhed og FN’s Verdensmål.

Formålet med dagen var at præsentere og diskutere et nyt prototypeprojekt, der skal give flere adgang til de positive effekter af den biodynamiske dyrkningsmetode, herunder forbedre jordbundskvaliteten og øge jordens frugtbarhed.

Workshoppen gik også dybden med verdensmålsrelevansen, muligheden for metodeudvikling, undervisning og rådgivning, og se på hvilke partnerskaber der kan styrke udbredelsen af de positive effekter.

Deltagerne blev præsenteret for FN’s Verdensmål og deres aktualitet i en dansk kontekst, det biodynamiske metodegrundlag, samt aktuelle udfordringer og skitsen for det nye prototypeprojekt.

Alle deltagere fik herudover mulighed for at bidrage og få indflydelse på dagens udkomme.

Der var i 2016 45 biodynamiske jordbrug i DK. Det biodynamisk dyrkede areal er steget med 70% fra 2010 til 2016, og salget af certificerede biodynamiske produkter er steget med ca. 55% i samme periode.

Interessen for biodynamisk dyrkning og biodynamiske produkter er fortsat mærkbart i stigning i Danmark. Der er fx. stor interesse blandt kokke og gastronomer for de kvaliteter, biodynamiske råvarer og vine byder på.

De biodynamiske dyrkningsmetoder kan bidrage til at understøtte realiseringen af vigtige verdensmål såsom mål nr. 1 og 3 (Fattigdom og sundhed) og mål nr. 8 (anstændige job og økonomisk vækst), mål nr. 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund), mål nr. 13 (Klimaindsats) og mål nr. 15 (liv på land).

Se billeder fra dagen i højre kolonne.

Resultaterne fra dagens workshop vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

IMG_4263

Del artikel: Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook