Vi kan selv gøre en forskel

Nyheder
Chora Connection har interviewet Bjarne Gantzel Pedersen, som var underviser i 6. uge af undervisningsprogrammet S.E.E.S på Avnstrup asylcenter.

Hvad har din undervisning handlet om?

Den første dag startede vi med at reflektere over hvad der har været af positive forandringer i vores liv. Jeg udfordrede alle deltagerne til at fortælle en historie fra deres liv om en positive forandring.

Derefter fortalte jeg om FN´s verdensmål for 2030. Der var nogle af deltagerne, der mente at målene var meget ambitiøse. Der er eksempelvis et mål om fred og retfærdighed, hvilket mange syntes virkede urealistisk fra det sted de kommer fra, hvor der har været mange års krig. På den anden side, så var der en ung mor, der aldrig havde fået en uddannelse. Hun formulere at hun gerne ville arbejde for at børn fik en ordentlig uddannelse, som er et andet af verdensmålene.

Den sidste øvelse handlede om hvordan vi selv kan skabe en positiv forandring frem imod 2030 og bidrage til at vi når de 17 verdensmål. Jeg bad deltagerne om at se sig selv i 2030, og reflektere over hvordan de kan bruge de ting de har lært gennem de sidste 6 uger. Hvad de har syntes var mest interessant og realistisk for dem at arbejde med i fremtiden. Med denne øvelse prøvede jeg at binde hele undervisningen sammen. Det lykkes rigtig godt og flere åbnede faktisk op og begyndte at se hvordan de aktivt kunne bruge målene som en del af deres visioner for fremtiden.

Hvad var din vigtigste læring eller erfaring fra undervisningen?

Det var at blive bekræftet i at vi mennesker har nogle meget smukke individuelle ressourcer. Nogen gange skal de faciliteres. Nogen gange skal man motiveres til at udtrykke hvad der er ens personlige ressourcer, hvad der er ens interesse og hvad det er man gerne vil bidrage med. Deltagernes situation er uafklaret og derfor prøvede jeg at trække de ting jeg underviste i ud i en global kontekst. Uanset hvor vi bor, hvad syntes vi så er interessant at arbejde med og hvordan har det værdi for en selv og andre?

Jeg oplever en stor ydmyghed over for deltagerne. Jeg kender jo ikke i detaljer deres baggrund, men deres nysgerrighed og åbenhed over for det vi kommer med som undervisere omkring bæredygtighed, det er meget inspirerende. Jeg ville ønske at vi havde mere tid, for det vi hører fra mange af dem er at de har en masse erfaringer. De har en masse ting med sig, som vi i Danmark kan lære af. Jeg håber sådan vi kan lave noget hvor læringen går begge veje.

Hvad håber du deltagerne tager med sig fra din undervisning?

Jeg håber de har fået en tro på at de selv kan bidrage med noget positivt i forhold til den forandring der er nødvendig i verden. Hele menneskeheden er inde i en transformationsperiode. Nogle lande skal løftes, mens andre skal reducere vores forbrug og udslip. Det jeg håber de tager med er at de forstår den globale kontekst og derfra gøre noget lokalt. Hvordan kan man selv medvirke til at gøre en positiv forandring. Måske endda være en inspirerende rollemodel for andre.

Mit håb er at de bevarer eller får troen på at de kan gøre noget. Mange af dem kommer fra en meget håbløs situation, hvor de har følt at de ikke kunne stille noget op. Jeg håber de har fået nogle redskaber til bevidst at kunne arbejde på at komme hen et sted, hvor de nu måtte lande, og bygge noget op der. Noget som giver mening. Det er mit ønske.

Du har som den eneste underviser været med den første og sidste dag af forløbet. Hvilken forandring ser du i gruppen?

Det er min oplevelse at deltagerne har rykket sig rigtig meget. Både i forhold til deres individuelle læring og i det sammenhold der er opstået imellem dem. De har prøvet at lave gruppearbejde, de har alle stået frem og præsenteret nogle ting. Det var et mål med min egen undervisning. Jeg ville gerne have dem alle sammen til at fortælle om hvad det er de hver især gerne vil arbejde med frem mod 2030. En af verdensmålene er at skabe mere lighed mellem kønnene. Jeg er meget glad for at se at alle kom til orde og komme frem og sagde deres holdning.