Hvad andre siger om os

About
Læs, hvad vores samarbejdspartnere og kunder tænker om Chora Connection.
 

Jeg ser Chora Connection som en organisation, der prioriterer handling højere end endeløse diskussioner og formår at leve op til dette ved at bygge videre på det fundament af gode kræfter, der allerede eksisterer

Helle Gudmansen
Chef for uddannelse og unge
Red Barnet

Choras værdi er det faktum at de begiver sig ud i noget, som ingen andre har opdaget eller besidder evnen til at styre – de skaber muligheder for dialog, der giver grobund for bred og forskelligartet ekspert-kreativitet

Thomas Ravn-Pedersen
Direktør og chefredaktør
Verdens Bedste Nyheder

Min erfaring er at Chora Connection favoriserer handling fremfor endeløse rapporter. De har ikke noget imod at få beskidte hænder, og deres realistiske tilgang er virkelig forfriskende.

Kasper Koch
Leder af international udvikling
Dansk Røde Kors

Chora Connection er en organisation der formår at favne hele dagsordenen for bæredygtighed – på en holistisk, upartisk og udforskende måde. Organisationen er ikke bundet af at være enten en NGO eller et politisk parti – og kan derfor undersøge bæredygtighed både åbent og organisk. De 17 verdensmål for bæredygtighed er eksempler på mål rettet mod en bred forståelse af bæredygtighed, hvor sammenkobling og partnerskaber er grundlæggende faktorer. Chora Connection arbejder ud fra en lignende platform og er derfor – på en kvalitativ måde – i stand til at udforske verdensmålene på deres egne præmisser

Tina Unger
Koordinator for fødevarer, klima og bæredygtighed
Lejre Kommune

Chora Connection var, så vidt jeg ved, de første til at inkludere kunst i arbejdet med de 17 verdensmål for bæredygtighed med deres initiativ om fortolkning af de 17 mål med 17 danske designere og kunstnere. Udenrigsministeriet har eksempelvis været involveret i udstillingen af ​​plakater i FN’s hovedkvarterer i New York og Paris, hvilket også medvirkede til brandingen af Danmark. Derudover yder Chora Connection støtte via udviklingen af en prototype til evaluering af bæredygtighed for decentraliserede myndigheder i Danmark – dette er arbejde på regeringsniveau.

Maria Ana Petrea
Indtil for nylig den danske regerings koordinator af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Chora Connection har gennem sit engagement med uddannelse af flygtninge i økonomisk, miljømæssig, kulturel og social bæredygtighed været primus motor for spredningen af kvalitativ, opdateret viden samt praktisk erfaring indenfor forskellige aspekter af bæredygtighed verden over. Vi (Røde Kors) har flygtninge fra Iran, Irak, Afghanistan samt statsløse mennesker fra Kuwait, som alle er flyttet herfra med viden og værktøjer til at foretage bæredygtighedsfokuserede ændringer i deres lokalsamfund. Uddannelsen påvirker derfor ikke kun de flygtninge, der har fået tilladelse til at forblive i Danmark, men også de, som er nødt til at vende tilbage til deres hjemland. Uddannelsen af ​​flygtninge har således en indvirkning på nationalt plan for dem, der bliver, såvel som for dem, der rejser bort.

Lasse Gjøll Hansen
Voksenuddannelse
Dansk Røde Kors

Når man læser kompendiet, kan det ikke længere bestrides, at bæredygtigheden af ​​træ som materiale kan hjælpe til med at bremse CO2-udledninger, og det samme gælder den betydning, som skovbrug har haft for vores nordiske landes velstand.

Jonas Rönnberg
Ass. professor og prodekan
Lantbruksuniversitet, SE, Go2WOOD-kompendium

Chora Connection bidrager til en bæredygtig udvikling på mange måder, og ved at gøre det i samarbejde med en lang række mennesker, der på en eller anden måde også er involveret i bæredygtighed. Chora Connection arbejder med konkrete løsninger og initiativer, mens de samtidig samarbejder med partnere for at skabe nye prototyper og projekter – med virksomheder, organisationer og borgere.

Trine Plambech
Principal Green Urban Designer
Alexandra Instituttet

Vores vision er at skabe et nyt bæredygtigt fødevaresystem, der skaber merværdi for virksomheder, samfund og verden som helhed. Vi vil genskabe forbindelsen mellem land og by gennem mad og den måde, vi forbruger det på – herunder kokke og køkkener, landmænd og landbrug. Vi vil forbinde mennesker med naturen, byen med landet og landmænd med butiksejere.

 

Madfællesskabets manifest

 

I alle sager er der en ydre dimension, der beskæftiger sig med verden og hvad der sker i den – og så er der en indre dimension, der beskæftiger sig med individets egne orienteringssystemer, værdier, mentale billeder, holdninger, forventninger til fremtiden, angst, frygt og forhåbninger

 

Steen Hildebrandt
Næstformand
Chora Connection

 

Chora Connection har en unik evne til at accelerere idéer, så de bliver til håndgribelige prototyper og initiativer. Og jeg tror, ​​at Chora kunne blive en endnu stærkere partner og et mere effektivt samlingspunkt for acceleration, hvis de fokuserede mere på at måle og viderekommunikere effekten af ​​hvert projekt på både kort og lang sigt

 

Anne Yding Lind
Konsulent hos Dalberg Media

 

Hos Chora Connection er de ekstremt gode til at tale om bæredygtighed og modstandskraft på et sprog, der kan rumme en bred vifte af forskellige mennesker og baggrunde – i stedet for at gøre det til et spørgsmål om enten nørdet ingeniørteknik eller ren og skær hippie-lignende godhed. Deres inklusive processer omfatter alle slags mennesker og møder alle med samme respekt

 

Carsten Ørting Andersen
Formand for Greencare

 

Chora Connections tilgang resonerer godt med den måde, vi oprettede ”Camøno” på, og deres måde at bringe folk sammen på har slået bro mellem nogle af de forskelle, der ellers nemt kunne stå i vejen for udviklingen af et lille samfund som vores. Ud fra den måde, hvorpå verden ser ud i dag, er der ikke kun plads til aktører som Chora Connection, men også et reelt behov for mennesker, der kan skabe forandring ved at føre folk sammen, bygge broer og facilitere dialog.

 

Jeanette Lopez-Zepeda
Afdelingsleder
Museum Sydøstdanmark

 

Chora Connection finder inspiration i den nyeste viden om bæredygtighed, modstandskraft og FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed samt i alt det arbejde, vores partnerorganisationer skaber.
Her er et indblik i nogle af vores vidensreferencer samt vores nuværende anbefalede læsning.